Budovanie senického múzea sa konečne môže začať. Poslanci zastupiteľstva na poslednom zasadnutí v roku 2015 schválili štatút mestského múzea, ktorý okrem iného definuje právne postavenie novej inštitúcie, jej činnosť a poslanie.

Pôvodne sa uvažovalo o tom, že bude múzeum umiestnené do budovy DAVu, v ktorej sú v súčasnosti realizované záujmové aktivity detí a mládeže pod hlavičkou Centra voľného času. Nakoniec je ale všetko inak, múzeum nájde svoje priestory v bývalom disko klube Pyramída zboku kultúrneho domu. Fungovať nebude ako samostatná inštitúcia, ale organizačne aj finančne bude začlenené pod Mestské kultúrne stredisko Senica.

“Pochopiteľne, že nikto z nás, poslancov, nie je a priori proti múzeu, ale mať ho v bývalej Pyramíde mi príde minimálne dehonestujuce. A pozerám sa na to aj z druhej strany. Neustály tlak primátora na vytvorenie múzea je z môjho pohladu pri dnešnej finančnej situácii mesta totálne nezmyselný.” povedal pre Záhorí.sk mestký poslanec a aktivista Pavol Krutý.

70 000 tisíc – náklady pre rok 2016
Náklady na zriadenie múzea pre rok 2016 boli vyčíslené na približne 35 tisíc eur, cca 15 tisíc si vyžiadajú stavebné úpravy a projekty elektroinštalácie a požiarnej ochrany, suma 20 tisíc eur bude potrebná na samotné vybudovanie expozície. “Mesto ma k 31.12.2015 záväzky po splatnosti viac ako 850 000 a my máme navýšiť rozpočet pre kultúru kvoli múzeu? Najprv si treba urobit poriadok vo vlastnej obyvačke.” dodáva Pavol Krutý.

Múzeum sa má špeciálne venovať Českej ceste
O odborných záležitostiach týkajúcich sa múzea bude rozhodovať múzejná rada, ktorú bude potrebné zostaviť v najbližšom období. Pri zbierkotvornej činnosti by mala vychádzať predovšetkým z diela zosnulého amatérskeho historika Vladimíra Jamárika, ktorý sa významnou mierou zaslúžil o výskum histórie mesta a jeho okolia. Práve jeho zbierky by mali tvoriť základ expozície. Popri histórii mesta sa však senické múzeum bude venovať aj Českej ceste. Podľa primátora Senice Branislava Grimma je to dôležité najmä z pohľadu získavania financií. ,,Ak chceme na múzeum čerpať prostriedky z eurofondov, múzeum musí mať českého partnera. Na Slovensku doposiaľ nie je múzeum, ktoré by sa špeciálne venovalo Českej ceste, a keďže ide o medzinárodnú spojnicu, otvára to možnosti medzinárodnej spolupráce a získania peňazí na vybudovanie aj medzinárodných programov,“ uviedol pre agentúru TASR.

Ceska_cesta_Slovakia

Česká cesta (lat. Via Bohemica) bola významná starobylá obchodná cesta, spájajúca Prahu s Budínom, prechádzajúca územím dnešného juhozápadného Slovenska. Bola súčasťou dlhšej európskej obchodnej cesty, vedúcej od Bosporu až k brehom Atlantického oceánu. V čase mieru slúžila cesta na medzimestskú a medzištátnu obchodnú výmenu, v časoch vojen aj na vojenské ťaženia, často s ťažkými následkami pre obyvateľov priľahlých regiónov. (zdroj: Wikipedia.org)

Článok partnerského týždenníka Záhorák doplnený redakciou Záhorí.sk.

Záhorák – elektronická verzia ročné predplatné

Trvanie: 365 dní
Cena: 15 €
Zákazník zakúpením elektronickej verzie týždenníka Záhorák, získava možnosť si sťahovať elektronickú verziu týždenníka v pdf formáte na jeden rok. Cena ročného predplatného elektronickej verzie je 15 € s DPH.

.

Trnavské rádio Tak akorát 2024