Vedenie Malaciek prichádza so zámerom obnoviť mestskú hromadnú dopravu. Projekt je momentálne v procese prípravy a posudzovania finančnej náročnosti.

nova-autobusova-zastavka-nadrazna-malacky

V tohtoročnom mestskom rozpočte je na dofinancovanie MHD vyčlenených 64 530 €. Termín „dofinancovanie“ nie je náhodný, pôjde totiž o rozšírenie platnej zmluvy so spoločnosťou, ktorá prevádzkuje regionálne autobusové linky prechádzajúce cez Malacky. Primátor mesta Juraj Říha: „Mnohé samosprávy dnes šetria v rôznych oblastiach, vrátane verejnej osobnej dopravy. My ideme inou cestou: rozširujeme služby verejnosti, kam patrí aj MHD. Nepopieram, že ide o ambiciózny projekt. Naším cieľom je odľahčenie ulíc mesta od automobilov, čo by výrazne zlepšilo kvalitu ovzdušia v Malackách. Následne sa budeme zamýšľať nad ďalším zlepšovaním dopravnej infraštruktúry, napríklad zavedením systému PARK AND GO či budovaním cyklotrás.“

Autobusy by mali byť nízkopodlažné a plánujú sa 4 linky. Kľúčovým rozdielom oproti súčasnosti bude pravidelný interval spojov. „Chceme pokryť všetky lokality v meste. Pre nás je veľmi dôležité, aby sa trebárs žiaci dostali pohodlne a bezpečne do škôl a aby bol dobrý prístup do nemocnice či na autobusovú a železničnú stanicu. V týchto dňoch posudzujeme finančné náklady a závislosti od nich vypracujeme grafikon,“ dodáva viceprimátor Malaciek Milan Ondrovič, poverený koordináciou zavedenia MHD.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

BM: Ustekana sobota