V sobotu 19. decembra o 18,00 v predvianočný čas sa v rámci koncertu Vierky Šustekovej a jej hostí Radoslava Polakoviča a Márii Závodskej konala dražba fotografií a obrazov, ktorá bola venovaná autorovi PINF HIER Ondrejovi Vrábeľovi.

senica-pre-lepsie-vianoce-viera-sustekova

Hry sú určené pre mentálne postihnutých, pomáhajú a rozvíjajú ich schopnosti. Tentokrát si Elemenťáci vybrali Kaviareň Grand Cafe. Podarilo sa im naplniť kaviareň ľuďmi, ktorí prišli podporiť nielen Vierku, ale i mladého autora. Hovorené slovo patrilo bývalému členovi Záhoráckého divadla Štefanovi Mikulovi, ktorý sa výborne zhostil i samotnej dražby.

Fotografie a výtvarné diela nezištne venovali autori Fotoklubu ZOS, združenia výtvarníkov SenArt a ďalší: Michal Ovečka, Elena Šeligová, Michal Krištof, Martin Filip, Yvet Tóth, Tomáš Jurovatý, Viera Šusteková, Majka Závodská, Ľubica Krištofová, Ľubomír Miča, Jozef Chrena, Veronika Zíšková, Dana Motúsová, Anna Jankovýchová, Milan Vandélia, Marek Salay, Viera Jozéfková, Anna Petrová. Všetkým by sme chceli srdečne poďakovať.

V dražbe bolo neuveriteľných 32 autorských diel. Dražba začala pozvoľna, keďže takýto typ podujatia nie je častým. Veľkým prekvapením pre všetkých bolo keď sa i posledný obrázok vydražil. Dražitelia sa predháňali a panovala počas dražby skvelá nálada. Vydražilo sa neuveriteľných 606 €, ktoré organizátori odovzdali a darovali priamo na mieste Ondrejovi Vrábelovi. Zároveň sa Vierke podarilo získať počítačovú firmu, ktorá pomôže Ondrejovi v správnom výbere PC a prekladateľku tejto hry do Ruského jazyka.

senica-pre-lepsie-vianoce-viera-sustekova-2

Ondrej i jeho maminka boli prekvapení a veľmi vďační, že sa ľudia takýmto spôsobom spojili. Ondrej tieto peniažky použije na nákup lepšieho technického vybavenia, či za náklady, ktoré sú s tvorbou hier a ich inováciami spojené.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024