Blíži sa 1.máj – termín mimoriadne obľúbeného podujatia Prvomájové Malacky. Uskutoční sa na tradičnom mieste v Zámockom parku, avšak tentoraz prinesie plno noviniek.

prvomajove_malacky_janka_kutlakova

Tou najdôležitejšou bude rozdelenie parku na tri zóny: detskú, westernovú a farmársku, pričom v každej bude množstvo tematických atrakcií.

Súčasťou Prvomájových Malaciek bude tento rok nový festival pre mladých Urban Fest. Primátor mesta Juraj Říha: „Chceli sme podujatie osviežiť niečím novým, a tak tento rok rozširujeme jeho zameranie z rodín a seniorov aj na mladých. Urban Fest prinesie ukážky extrémnych športov, vystúpenia známych raperov, adrenalínové exhibície a mladí budú mať možnosť vyskúšať si na vlastnej koži veľkú U-rampu.“

O dobrú náladu sa na hlavnom pódiu postarajú malacké hudobné i tanečné súbory a zlatým klincom programu bude vystúpenie známej a obľúbenej slovenskej hudobnej skupiny. Prvomájové Malacky sa uskutočnia v nedeľu 1.mája od 10.hodiny v Zámockom parku.

Záhorácke rádio 2024 01

Informácie pre podnikateľov
Podnikatelia, ktorí chcú ponúkať svoj tovar a služby počas Prvomájových Malaciek, sa môžu prihlásiť po registrácii na stránke www.jarmoky.eu. V menu na pravej strane treba vybrať registráciu podľa druhu tovaru (gastropredaj, remeselný tovar, spotrebný tovar), vyplniť údaje do dotazníka a odoslať ho.

Časť sumy, ktorú podnikatelia zaplatia, je príjmom mesta ako daň za osobitné užívanie verejného priestranstva (určuje ju VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). „Mesto Malacky je ako organizátor zodpovedný za dodržanie hygienických štandardov pri predaji občerstvenia. Každý usporiadateľ sa s tým vyrovnáva po svojom, avšak zákon a vykonávacia vyhláška sú jasné. Preto, ak máme ako mesto niesť zodpovednosť, nariadili sme jednotné pravidlá na zabezpečenie podláh, ohrevu vody či chladničiek. Máme skúsenosti, že predajcovia to obchádzali, preto sme zvolili cestu prenájmu stánkov a ich vnútorného vybavenia, ktorý zohľadníme v cenovej ponuke na prenájom stánku,“ hovorí primátor Juraj Říha.

Predajcovia sortimentu gastro za to dostanú kompletný servis (stánok, chladnička, výčapné zariadenie atď.). Ak sa niektorý predajca rozhodne, že chce mať vlastný stánok, môže si prenajať miesto v priestore pri „slimáku“ mimo Zámockého parku.

Primátor dopĺňa, že už v tejto chvíli je záujem o predaj v gastro zónach vyšší, ako je počet miest pre stánky: „Vyhradili sme si právo výberu predávajúcich a uprednostňujeme malackých podnikateľov. Okrem toho, chceme Prvomájové Malacky posunúť na vyššiu úroveň aj po vizuálnej stránke. Stánky preto budú mať jednotný dizajn. Niečo podobné sme už testovali vo vianočnej dedinke počas Adventných Malaciek a môžem povedať, že sme dostali iba samé pozitívne reakcie.“

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

Labková patrola