V 6. ročníku Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie sa o celkovú podporu vo výške viac ako 15 000 eur uchádzalo 30 projektov. Komisia vybrala 11 projektov, ktorých predkladatelia chcú zlepšiť život obyvateľov v Malackách, Rohožníku, Plaveckom Mikuláši, Jablonovom a Sološnici.

Vďaka podpore Holcim Slovensko budú v nasledujúcom roku upravené detské ihriská, prameň Libuša či podporené voľno-časové aktivity pre deti a mládež. Víťazné projekty budú slávnostne predstavené v rámci Rohožníckych slávností, ktoré sa uskutočnia 7. augusta 2010 v Rohožníku.

„Aj tento rok sme mali možnosť vyberať spomedzi množstva zaujímavých projektov a iba obmedzený rozpočet nám neumožnil podporiť všetky kvalitné projekty. Tie, ktoré sme vybrali, sú zamerané na rôzne oblasti a my veríme, že skvalitnia život na Záhorí aj vďaka širokému zapojeniu budúcich užívateľov do ich plánovania a realizácie a veľkej a dlhodobej kvalitatívnej zmene, ktorú prinesú. Predkladateľom úspešných projektov gratulujeme a tešíme sa na realizáciu skvelých nápadov,“ hovorí Peter Robl, manažér pre trvalo udržateľný rozvoj Holcim Slovensko.

Spoločnosť Holcim Slovensko podporí v 6. ročníku Ceny Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie nasledovné projekty:

P.č. Predkladateľ Názov projektu Miesto realizácie projektu Schválená podpora
1
Občianske združenie Jablonka
Ako ďalej Kaplnka? Rohožník 1 650
2 Združenie rodičov – Miroslav Čermák Rekonštrukcia basketbalového ihriska „KOCKA“ Malacky 1 400
3 Iniciatíva občanov Plaveckého Mikuláša Úprava bočného výtoku prameňa Libuša a jeho okolia Plavecký Mikuláš 1 800
4 Nadácia pre deti Slovenska Napĺňanie potrieb detí Rohožník, Jablonové 1 300
5
OZ Materina dúška Sološnica
Obe ruky pravé Sološnica 1 500
6 Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ Návrat dážďovníkov Rohožník, Malacky 1 700
7 OZ Envirosvet Medzi nami zvieratami Malacky 1 000
8 Materské centrum KVIETOK Materské centrum Kvietok – vybavenie telocvične pre deti aj dospelých Rohožník 715
9 Reedukačné centrum Oprava detského asfaltového ihriska v RC Sološnica Sološnica 1 500
10 Rodičovské združenie pri ZŠ Plavecký Mikuláš Revitalizácia jediného detského ihriska Plavecký Mikuláš Plavecký Mikuláš 1 748
11 Združenie Abeland Otvorme svoje srdcia aj dlane Obce Podhoria 700

Elena Brezovská


.

BM: Festival Záhrad