Západ slnka v prírodnej rezervácie Kršlenica v Plaveckom Mikuláši od nášho čitetaľa Jozefa Kleina.

https://www.instagram.com/p/BGE3ilISg-6/?taken-by=zahori.sk

Kršlenica je národná prírodná rezervácia v pohorí Malé Karpaty v podcelku Pezinské Karpaty v časti Bukovská brázda juhovýchodne od Plaveckého Mikuláša. Nachádza sa v katastrálnom území obce Plavecký Mikuláš. Vyhlásená bola v roku 1984 na rozlohe 117,34 ha, bez ochranného pásma.

Predmetom ochrany je typická krasová dolina s vyvieračkou, jaskyňami a povrchovými krasovými javmi, ako aj zachovalé lesné spoločenstvá 4. vegetačného stupňa s výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Rezervácia je súčasťou CHKO Malé Karpaty. Na území rezervácie platí 5. stupeň ochrany. (Zdroj: Wikipedia)


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024