Pripomienky k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2010/2011 môžete zasielať na svoj obecný úrad.

V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov pre obdobie platnosti 2010/2011, ktoré budú k 12. 12. 2010 si vás dovoľujeme informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky, resp. pripomienky, aby ste ich zaslali do termínu 18. 8. 2010 na váš obecný úrad.


.

Lapková patrola