Kaplnku sv. Urbana v Borskom Svätom Jure postavili obyvatelia na svahu uprostred viníc, aby sv. Urban, patrón vinohradníkov, ochraňoval ich prácu.

https://www.instagram.com/p/BGRc4jCygy8/?taken-by=zahori.sk
Vizitácie v Borskom Sv. Jure z 18. storočia spomínajú existenciu kaplnky sv. Urbana, ale bez uvedenia roku, v ktorom bola postavená. Prvá zmienka o tejto kaplnke je v kanonickej vizitácii, ktorá sa uskutočnila v druhej dekáde 18. storočia (buď v r. 1713 alebo 1715). Ku kaplnke obyvatelia konali prosebné procesie a na sviatok sv. Urbana sa tam slúžila sv. omša.

Takto to bolo v priebehu 250 rokov. Avšak druhá polovica 20. storočia – násilná komunistická kolektivizácia hospodárstva spôsobila zánik vinohradníctva v obci. Namiesto viníc boli vysadené ovocné stromy a z vinohradov vznikol obecný sad. V tomto čase prišlo aj k spustnutiu kaplnky, jej vyrabovaniu a postupnej devastácii.

Zo zdevastovanej kaplnky sa podarilo zachrániť oltárny obraz sv. Urbana, ktorý dal farár J. Gábriš zreštaurovať a odvtedy je umiestnený na fare. (zdroj: borskyjur.fara.sk)


.

BM: Ustekana sobota