Výstava Ľubomíra Miču (1960 Senica), člena Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska, zakladateľa a predsedu záujmového združenia výtvarníkov SenArt v Senici, je jeho prvým závažnejším resp. samostatným vystúpením na pôde Skalice.

vystava-obrazov_lubomir_mica

Aktuálne tu prezentuje svoju najnovšiu, výlučne maliarsku tvorbu z rozpätia posledných zhruba 3 rokov.
Predmetom autorových úvah sú zaujatia nepredmetnými formami, nasmerované do oblasti štrukturálnej abstrakcie. Kľúčovým manévrovacím priestorom sa stáva predovšetkým overovanie možností individuálneho maliarskeho výrazu s ťažiskom na kanonizácii aditívne formulovaných farebných hmôt. Tvorivé gesto sa koncentruje do opakovanej, mnohonásobnej projekcie jednotlivých farebných vrstiev, ktoré sú následne varírované veľkorysými, razantnými zábermi rôzne formátovanej špachtle.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

 

Strategická úloha farby je monitorovaná na rôznych úrovniach v rovine jej emocionálnych aj konštruktívnych, interpretačných, výrazových i významových hodnôt. Opiera sa pritom o kreatívny modul s adjektívom reflexívny, akčný, gestický, procesuálny, automatický. Vlastný proces autorovej tvorby generuje v prieniku nezáväznej improvizácie, spontaneity a náhody s čoraz naliehavejšou koncentráciou a exaktným prieskumom. Paralelne pritom otvára nové a nové okruhy na pôdoryse prevažne komorného, ojedinele i monumentálnejšie a v jadre esteticky citovaného maliarskeho média.

Názov podujatia: Ľubomír Miča – Horizonty
Miesto: Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, Skalica
Dátum konania vernisáže: piatok 8. júla  o 16:00 hod.
výstava potrvá do 7. augusta
Kurátorka výstavy: Božena Juríčková


.
Toto je čítané

BSK: Dvanásty ročník súťaže Vráťme knihy do škôl spoznal víťazov

Dvanásty ročník celoslovenskej súťaže Vráťme knihy do škôl, zameranej na podporu čítania…

BM: Ustekana sobota