Výsledky grantového programu Náš Rohožník, ktorý vyhlásila obec Rohožník v spolupráci s CRH, ukázali, že obyvatelia obce majú najväčší záujem o vytváranie príležitostí na voľnočasové aktivity detí a mládeže.

nas_rohoznik

Podľa počtu odovzdaných projektov sa v tesnom poradí ocitli tie, ktoré sa zameriavajú na obnovu a tvorbu verejne využívaných priestorov. Program podporí sumou 20 000 eur pätnásť projektov, z ktorých až polovica vzišla od neformálnych skupín obyvateľov obce.

O príspevok z grantovej sumy 20 000 eur, ktorú Rohožníku venovala spoločnosť CRH (Slovensko), sa mohli uchádzať jednotlivci, skupiny občanov, mimovládne organizácie či verejné inštitúcie. Komisia spomedzi uchádzačov vybrala pätnásť nápadov, ktoré najlepšie spĺňali stanovené kritériá. Podľa Miroslavy Remenárovej, manažérky pre firemné vzťahy CRH North Danube, zaujal takmer dvojnásobný počet prihlášok. „Hoci je suma značná, nebolo možné naplniť všetky požiadavky. Takou bola napríklad žiadosť Bratislavskej kynologickej záchranárskej brigády o financovanie výcvikového centra, ktoré vzniká v našom areáli pri cementárni v Rohožníku. Podporíme ho samostatne, ich prínos pri záchrane životov je jedinečný.“

Grantový program udeľoval finančné prostriedky na podporu projektov, ktoré v Rohožníku umožnia vytvárať podmienky na zmysluplné trávenie voľného času detí a mládeže vrátane sociálne znevýhodnených skupín, prinášajú zmenu vzdelávacieho procesu, prispievajú k aktívnej ochrane životného prostredia a obnovu a tvorbu verejne využívaných priestorov alebo inak podporujú rozvoj občianskych komunít v obci Rohožník. „Veľmi príjemne nás prekvapil nárast počtu prihlásených projektov, ktorých bolo až o polovicu viac ako v minulom roku. Potešujúce je, že viac ako polovicu zo záujemcov o príspevok predstavovali neformálne skupiny občanov, ktorí majú chuť kultivovať prostredie okolo seba a prispejú na to svojim voľným časom či vlastnými prostriedkami. V tom je prínos programu asi najdôležitejší – pomáha budovať vzájomnú spolupatričnosť a zodpovednosť,“ opísal výsledky tohtoročného programu Peter Šváral, starosta Rohožníka. Obec uvažuje aj o tom, ako podporí iniciatívu tých, ktorí síce nezískajú príspevok z grantového programu, ale ich nápady by boli pre život v obci prínosné. Projekty sa budú postupne realizovať do konca roka, aby prinášali úžitok čo najskôr.

Úzka spolupráca obce so spoločnosťou prevádzkujúcou tunajšiu cementáreň je dlhodobá a príklady dosiaľ zrealizovaných projektov dokazujú, že táto forma podpory výrazne prispieva tak k zlepšovaniu vybavenosti obce, ako aj podpore voľno časových aktivít či zvyšovaniu kvality života jej obyvateľov.

Zoznam podporených grantových projektov

Predkladateľ Názov projektu
Bratislavská kynologická záchranárska brigáda Výcvikové centrum pre výcvik záchranárskych psov
Renáta Beňová Voľnočasové aktivity – Nordic Walking
Jana a Martin Buchbauerovci, Elena a Peter Šurlákovci, Miroslav Blažek Posed pre deti – Dušnica
Rodičovské združenie pri materskej škole Rohožník Kroje pre deti MŠ
Mgr. Lenka Karlová Ochrana populácii dutinových v obci Rohožník
Obecná knižnica Rohožníku Modernizujeme knižnicu
Základná škola Rohožník Pohybovo-oddychový areál
Katarína Škrhová Urobme deťom ihrisko!
Marta Pfeilerová Zóna oddychu 383
Tomáš Ficek Rohožnícka posilňovňa
Športový klub hádzanej Rohožník Dobudovanie areálu ihriska ŠKH Rohožník
FC Rohožník Revitalizácia zelene
Gabriela Gazdičová Nový šat verejného priestranstva pri bytovom dome 385
Dobrovoľný hasičský zbor Technické vybavenie do školiacej miestnosti
Miroslav Blažek Materiál a stavebnice pre krúžok modelárstva, elektrotechniky a robotiky zriadený pri Obecnom úrade Rohožník

.
Toto je čítané

Malacky získali dotáciu 1,6 milióna eur na obnovu vnútroblokov Záhorácka

Mesto okrem dokončených cyklotrás a nového námestia v centre pokračuje v ďalších projektoch. Komplexnou rekonštrukciou…

_INAT Obsluha OL