Malackí škôlkari a ich rodičia môžu byť spokojní – samospráva rekonštruuje materské školy v objeme, aký nemá v histórii mesta obdobu.

materska_skola_malacky_Bernolakova

Až 680.000 eur v minulom a 310.000 eur v tomto roku investovali Malacky do predškolských zariadení len z kapitálových výdavkov, o ďalších 100.000 eur medziročne navýšili rozpočet na ich prevádzku.

„Modernizovaním materských škôl plním svoj volebný sľub. Starostlivosť o najmenších patrí medzi našu základnú povinnosť,“ podotkol primátor Malaciek Juraj Říha s tým, že voči deťom malo mesto resty ešte z minulých volebných období.

Vynovené budú postupne všetky elokované pracoviská Materskej školy v Malackách, ktorých je šesť: Štúrova, Záhorácka, Rakárenská, Jána Kollára, Bernolákova a Hviezdoslavova. Kompletne zrekonštruovaná je materská škola na Štúrovej ulici, pracovisko na Záhoráckej má za sebou takisto celkovú obnovu.

Malacké pohľady Knihy.Zahori
 

Rozsiahla rekonštrukcia aktuálne prebieha na veľkom pavilóne MŠ Bernolákova, kde boli v minulom roku vymenené všetky okná a dvere za plastové. Dve zo štyroch sociálnych zariadení čaká obnova z dôvodu havarijného stavu. Nové budú tiež chodby vrátane schodiska so zábradlím a vstupné priestory. Na rad príde aj rekonštrukcia budovy bývalých detských jaslí. K dobrej veci výrazne dopomohla akciová spoločnosť POZAGAS, ktorá projekt podporila čiastkou 33.000 eur. Veľký pavilón aktuálne zatepľujú.

Onedlho bude štartovať aj rekonštrukcia hlavnej spojovacej chodby v MŠ na Rakárenskej ulici. Staré rozvody a kanalizácia sa stanú minulosťou a deti i rodičia isto privítajú nové podlahy, ako aj vkusne vymaľovaný a najmä čistý interiér. Nové kúrenie bude možné vybudovať opäť s pomocou akciovej spoločnosti POZAGAS, ktorá v tomto prípade investovala čiastku 7 tisíc eur.

Z nových postieľok a bielizne sa budú môcť tešiť deti z elokovaného pracoviska na ulici Jána Kollára.

S blížiacim sa začiatkom školského roka dáva vedenie radnice rodičom záruku, že nástup do materskej školy bude bez obmedzení. Harmonogram prác je nastavený tak, aby skončili najneskôr k 5. septembru. „V prípade nepredvídaných okolností bude o všetky deti postarané, rodičov budeme včas informovať,“ zdôraznil primátor Juraj Říha.
Ingrid Sochorová


.

BM: Ustekana sobota