Aj tento týždeň pokračuje sťahovanie mestského úradu v Malackách do nových priestorov v Inkubátore.

inkubator-malacky-foto-stanislav-osusky

Ak potrebujete na mestskom úrade niečo vybaviť, naplánujte si svoje pracovné a osobné povinnosti tak, aby ste to stihli do stredy 31. augusta predpoludním. Mestský úrad privíta občanov v nových priestoroch 5. septembra.

Záhorácke rádio 2024 01
 

Dôležité termíny:
• v stredu 31. augusta od 11.30 h a v piatok 2. septembra celý deň bude mestský úrad z dôvodu finálnej fázy sťahovania zatvorený
• príjem platieb do pokladne je možný najneskôr v stredu 31. augusta do 11. hodiny
• najbližším pracovným dňom bude pondelok 5. september, keď vás všetkých radi privítame v nových priestoroch v Inkubátore

Nová adresa MsÚ Malacky:
Mestský úrad Malacky
Bernolákova 1/A
901 01 Malacky

prízemie (vchod od Mierového námestia, vedľa Inkubíka)
• podateľňa
• pokladňa
• matrika
• evidencia obyvateľstva
• sociálna pomoc a služby

3. poschodie
• prednostka MsÚ + sekretariát
• oddelenie ekonomiky
• oddelenie právne
• útvar hlavného kontrolóra

4. poschodie
• primátor + sekretariát
• zástupca primátora
• útvar strategického rozvoja
• útvar komunikácie a vonkajších vzťahov (vrátane redakcie mestských médií)
• útvar výstavby a životného prostredia (vrátane stavebného úradu)

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

20 rokov