Projekt nemeckého energetického koncernu E.ON – Rodinný futbal podporí futbal v Moravskom Svätom Jáne. Zo záhoráckych klubov získali podporu už len FK Senica.

Projekt zameraný na futbal a rodiny bol spustený takmer vo všetkých krajinách, kde pôsobí koncern E.ON. Úlohou projektu je prilákať viac fanúšikov, najmä rodiny s deťmi nielen na tribúny, ale aj k pohybu a futbalu. Ponúknuť verejnosti a mládeži možnosť aktívneho trávenia voľného času spojeného s futbalom. Zapojiť do pasívneho i aktívneho vnímania futbalu všetkých členov rodiny. Zvýšiť kultúru na štadiónoch, vnímanie futbalového prostredia. Vybudovať infraštruktúru a vytvoriť podmienky pre zdravé a kultúrne futbalové prostredie.

Západoslovenská energetika, a.s., ktorá je členom skupiny E.ON, v tomto roku (2010) prerozdelí medzi 54 úspešných žiadateľov v regióne západného Slovenska spolu 300300 eur. Do projektu sa od 13. apríla do 11. júna zapojilo 106 subjektov spomedzi futbalových klubov, obcí, škôl či občianskych združení.

Rekonštrukcia umelého osvetlenia a podpora mládeže
Jedným z úspešných žiadateľov bol aj futbalový klub TJ Slavoj Moravský Svätý Ján. Spýtali sme sa jeho predsedu pána Petra Mračnu, ako použijú získaných 3 000 €: “Peniaze použijeme na náklady spojené s výmenou normálnych žiaroviek za šetriace. Ďalšiu časť peňazí použijeme na financovanie účasti rodinných príslušníkov na zápasoch mládežníckych družstiev. Jedná sa nám hlavne o mladších a starších žiakov, ktorým podpora rodinných príslušníkov, vzhľadom na vzdialenosti, najviac prospeje. Priemerná vzdialenosť ktorú žiaci na zájazd precestujú je 240 km.” Ako dodáva “Verím že rodičia túto ponuku využijú.”

Hodnotiaca komisia ocenila projekty po posúdení piatich kritérií:
a) dlhodobý vplyv na skvalitnenie futbalového prostredia
b) zapojenie mládeže a rodín k futbalu a ich spoločné trávenie voľného času
c) regionálna vyváženosť v rámci západného Slovenska
d) finančná i nefinančná angažovanosť žiadateľa (dobrovoľníctvo, spolufinancovanie…)
e) vzťah k ZSE.

Výška grantu sa pohybovala u corgoňligových klubov max. 40 000 eur, u ostatných max. 5 000 eur. Projekt mal v prvom roku splniť základný cieľ – skvalitniť a skultúrniť futbalové prostredie, aby sa stalo atraktívnym aj pre mládež a rodiny. Z toho dôvodu vyše 65% podpory je investičného charakteru, ktorý si žiadateľ určil sám podľa vlastných priorít a možností.

Senická futbalová škola
Futbalový klub Senica získala podporu vo výške 40 000 € na realizáciu programu Senická futbalová škola.

Futbalový turnaj, nákup výstroja
Česko – Slovenská futbalová akadémia z Malaciek použije podporu vo výške 3 000 € na organizovanie futbalového turnaja a na nákup výstroja.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota