Tradičný ľudový odev je dlhodobým objektom pozornosti múzejných inštitúcií. Záhorské múzeum v Skalici buduje jeho zbierku od svojho vzniku v roku 1905.

Zdroj: www.zahorackyfolklor.sk
Zdroj: www.zahorackyfolklor.sk

Zvýšený záujem o ľudový odev v posledných rokoch dal impulz k tomu, aby múzeum realizovalo vydanie monografie Kroje Záhoria, na ktorú bude priamo nadväzovať rovnomenná výstava v priestoroch Záhorského múzea so sprievodným katalógom.

Pri tejto príležitosti má Záhorské múzeum v Skalici záujem zdokumentovať fotografické materiály z regiónu a doplniť zbierku krojov o menej zastúpené krojové typy z oblasti stredného a južného Záhoria, konkrétne z Podhoria Malých Karpát a okolia Malaciek, kde je charakteristický typ lábskeho kroja.

Ak máte celé kroje alebo ich súčiastky, ktoré ste ochotní darovať alebo odpredať múzeu, prosíme, kontaktujte nás.

Radi uvítame i zapožičanie fotografií s tradičným ľudovým odevom (z celého Záhoria) na digitalizáciu, resp. ich zaslanie v elektronickej forme.

Výsledkom našej spolupráce bude monografia a výstava s termínom realizácie ku koncu roka 2017.

Kontakt:
Záhorské múzeum v Skalici
Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
tel: 034/664 4230 a 034/664 4253
mail: zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk

Kontaktné osoby: PhDr. Richard Drška, historik; Mgr. Róbert Svíba, vedúci oddelenia zbierok


.

BM: Ustekana sobota