27. novembra si pripomenieme 65. výročie úmrtia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy. Na jej počesť sa organizuje súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy s názvom Timravina studnička.

Pavlína Praskačová, Domika Štuberová, Klára Madunická, Laura Kreňtochová, Zuzana Poláková, Foto: Tomáš Jurovatý
Pavlína Praskačová, Domika Štuberová, Klára Madunická, Laura Kreňtochová, Zuzana Poláková, Foto: Tomáš Jurovatý

V našom regióne  vstúpila v tomto roku Timravina studnička do svojej druhej desiatky. Počas 11. ročníka súťaže sa 25. októbra v Základnej umeleckej škole v Senici prezentovalo 20 recitátorov  z deviatich škôl z okresov Senica a Skalica. Odborná porota vedená  recitátorkou, moderátorkou a vedúcou oddelenia kultúry a knižnice Mestského úradu v Skalici Janou Koutnou z nich vybrala sedem najlepších a vyslala ich reprezentovať Záhorie na celoštátnu súťaž do Lučenca. Možnosť vycestovať do Novohradu dostali Zuzana Poláková zo ZŠ s MŠ v Štefanove /pripravovala Mgr. Veronika Hubačová/, Pavlína Praskačová, Saskia Likeová, Izabela Bíliková zo ZUŠ v Senici /pripravovala Štefánia Jánošová/, Laura Krenťochová z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici /pripravovala PhDr. Margita Hološková/, Dominika Štuberová zo Senice /pripravovala Mgr. art. Linda Petráková, ArtD./ a Klára Madunická z Radošoviec.

Božena Slančíková prežila posledných šesť rokov svojho života v Lučenci, kde je aj pochovaná. Mesto Lučenec je hrdé na svoju „Boženku“ a  15. novembra pripravilo  jubilejný už 20. ročník celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Tak ako každoročne i teraz sa súťaž začala slávnostne – prijatím recitátorov, pedagógov a rodičov v obradnej sieni Mestského úradu. Slávnostné pocity však čoskoro vystriedalo napätie, tréma, očakávanie, pocit zodpovednosti nesklamať. A naši recitátori nesklamali. V konkurencii 47 interpretov umeleckého slova z 32 miest a obcí celého Slovenska získali vo svojich kategóriách jedno prvé, dve druhé a jedno tretie miesto. Prvenstvo si s textom Dany Podrackej Polina vyrecitovala žiačka ZUŠ v Senici Pavlína Praskačová z Častkova. Študentka senického Gymnázia Laura Krenťochová zo Šaštína-Stráží za prednes textu Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia a recitátorka kategórie dospelých  Klára Madunická z Radošoviec za prednes textu Kataríny Schmidtovej Dieťa kvetov získali pekné 2. miesta. 3. miesto  odborná porota udelila Dominike Štuberovej zo Senice /Marek Vadas: Slnko páli ako diabol/.

Recitátori z okresov Senica a Skalica opäť potvrdili, že sú úspešnou súčasťou celoslovenskej Timravinej studničky, veď počas predchádzajúcich desiatich rokov zaznelo v Lučenci z úst prednášateľov prózy zo Záhoria 48 prednesov, ktoré boli ocenené 20 prvými miestami, 11 druhými miestami, 5 tretími miestami, 2 čestnými uznaniami a 2 cenami Matice slovenskej, čiže 48 prednesov, za ktoré si domov priniesli 40 cien. Najvyššie sa vo svojich kategóriách umiestnili a laureátmi celoslovenskej Timravinej studničky sa  stali v roku 2006 Oliver Orth, v roku 2007 Juraj Gembeš, v roku 2008 Zuzana Karásková, Juraj Gembeš a Petra Miklošková, v roku 2009 Sabína Phanová a Anna Reptová, v roku 2010 Adam Praskač, Sabína Phanová a Anna Reptová, v roku 2011 Adam Praskač, Martin Hrevuš a Anna Reptová, v roku 2012 Maximilián Bolf, Martin Hrevuš, Sabína Phanová a Eliška Gáfriková, v roku 2013 Sabína Phanová, v roku 2014 Eliška Gáfriková a v roku 2015 Liliana Horňáková.

Umenie má aj dnes svoje opodstatnenie, vychováva, rozvíja a napĺňa mladých ľudí a tak naše poďakovanie  patrí recitátorom, školám, pedagógom, rodičov, sponzorom a všetkým, ktorí nás podporujú a pomáhajú nám.

Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica


.

BM: Ustekana sobota