V pondelok 23. augusta 2010 o 14,19 hod. bol ohlásený nález podozrivej obálky s bielym práškom v budove Slovenskej pošty v meste Gbely, na ulici SNP 1503, okres Skalica.

Do kontaktu s obálkou prišlo šesť osôb
Pred príchodom jednotky Hasičského a záchranného zboru na miesto udalosti, do priameho kontaktu s podozrivou obálkou prišlo šesť osôb, z toho traja príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a traja pracovníci Slovenskej pošty.

Obálka bola uložená do určenej zbernej nádoby
Zasahujúci príslušníci OR HaZZ v Skalici z hasičskej stanice Holíč po príchode k miestu udalosti odstavili hasičskú techniku v bezpečnej vzdialenosti. Vytvorili dekontaminačný priestor a zásahová skupina bola vystrojená stupňom najvyššej ochrany – protichemickým odevom Champion Elite. Zásahová skupina sa premiestnila priamo k miestu uloženia podozrivej obálky s bielym práškom. Obálka bola príslušníkmi HaZZ uložená do určenej zbernej nádoby, táto bola následne vynesená cez dekontaminačný priestor a odovzdaná príslušníkom Záchrannej brigády HaZZ v Malackách.

Zásahová skupina dekontaminovala poštu a osoby
Ďalej zásahová skupina dekontaminovala priestory Slovenskej pošty, ako aj osoby ktoré prišli do styku s podozrivou obálkou ajatínovým roztokom. Osoby boli odovzdané na ďalšie vyšetrenie privolaným jednotkám Rýchlej záchrannej služby.

Predbežne negatívny výsledok na prítomnosť Bacillus anthracis
Zaistenú obálku odviezli o 16:38 hod. príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Malackách na ďalší rozbor do Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave, odkiaľ prišiel na Operačné stredisko Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave faxom o 20:06 hod. negatívny predbežný výsledok na prítomnosť Bacillus anthracis.

Ivan Peťko


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024