V tomto roku prešla Turisticko-informačná kancelária (TIK) Malacky dvoma zmenami. Po desiatich rokoch, kedy organizačne bola súčasťou MsÚ, prešla pod príspevkovú organizáciu mesta -Mestské centrum kultúry v Malackách (MCK).

V súvislosti so zmenou sídla mestského úradu sa zmenila i lokalizácia TIK. V súčasnosti sídli v budove MCK a je otvorená šesť dní v týždni. Napriek chýbajúcemu informačnému systému si návštevníci mesta kanceláriu našli a jej služby využilo približne rovnaké množstvo návštevníkov, ako v predchádzajúcom roku. Najviac turistov navštívilo Malacky v období od mája do konca septembra. V týchto mesiacoch sme zaznamenali i zvýšený počet zahraničných návštevníkov. Najvyšší počet tvorili návštevníci z Čiech, Rakúska, Nemecka, Anglicka, ale navštívili nás i turisti z USA a Kanady, Austrálie a Argentíny. Po ročnej prestávke sa opäť podarilo sprístupniť kaštieľ verejnosti. Tak isto ako TIK aj kaštieľ prešiel organizačne pod MCK.

Sezónu sme otvorili tradičným veľkonočným podujatím – Veľká noc v kaštieli, ktoré i napriek chladnému jarnému počasiu navštívilo okolo dvesto návštevníkov. Ďalšími podujatiami, ktoré sa uskutočnili v kaštieli boli Prvomájové Malacky a Deň múzeí a galérií. Nádvorie kaštieľa ožilo divadelnými predstaveniami a koncertmi najmä počas letných mesiacov v rámci podujatia Kultúrne leto. Počas týchto podujatí sme ponúkli prehliadky kaštieľa v dobových kostýmoch. Počas sezóny bola návštevníkom voľne sprístupnená výstava Remeslá v Malackách, ktorú videlo 1650 záujemcov. Celkovo kaštieľ navštívilo 5000 návštevníkov.

V centre záujmu turistov boli i krypty (1200 návštevníkov) a múzeum Michala Tillnera (800 návštevníkov). Tradíciou v našom meste sa stávajú prehliadky mesta so sprievodcom. Tento rok sa začali už 21. februára pri príležitosti Svetového dňa sprievodcov, pokračovali v lete a končili na jeseň. Oproti minulému roku sme využili pomoc siedmych mladých sprievodcov, ktorý nám pomáhali počas Potuliek Malackami a tiež pri sprevádzaní návštevníkov v kaštieli. Keďže o prehliadky mesta a pamiatok má záujem stále viac základný a materských škôl a materských z okolia, pripravili sme pre najmenších návštevníkov mesta pracovné listy, ktoré im priblížia históriu mesta zábavnou formou. Ďalším projektom, ktorý sa nám podarilo v tomto roku uskutočniť, bola výroba tabuliek s popisom jednotlivých pamiatok v Braillovom písme. Na výrobu pracovných listov, tabuliek a zakúpenie kostýmov sme využili financie, ktoré sme získal z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.

text, foto MCK


.

3D filamenty 2023