Záhorie bude mať o jedno digitálne kino menej. Stupavské kino po šiestich rokoch končí svoju prevádzku pre klesajúcu návštevnosť a finančnú náročnosť. Záhorie okrem sál Cinemax Skalica má digitálne kino Záhoran v Malackách a kino Mladosť v Senici, ktoré počas letných mesiacov premieta v amfiteátri.

Kino X v Stupave vzniklo vďaka finančnej podpory nadšenca v roku 2011

Klesajúca návštevnosť, silná konkurencia
Stupavské kino nebude naďalej súperiť s multikinom Cinemax, ktoré prevádzkuje svojich 12 sál vrátane IMAX sály v neďalekom nákupnom centre Bory Mall. Digitálne stupavské kino X vybudovalo v roku 2011 občianske združenie Pour Art v rámci multifunkčnej sály Komorného kultúrneho centra v budove stupavského Kultúrneho domu. “Dnes z dôvodov finančnej náročnosti tejto prevádzky a dlhodobého poklesu návštevnosti filmových predstavení, ktorú pripisujem aj silnému konkurenčnému prostrediu sme sa rozhodli ukončiť filmové projekcie v tomto priestore.” povedal pre Záhorí.sk za občianske združenie Pour Art Martin Murani.

Kino Záhoran v Malackách si zatiaľ na klesajúcu návštevnosť nesťažuje. “V minulom roku ho navštívilo 19 167 divákov. Priemerne na jedno predstavenie zavíta do kina 40 divákov.  V Malackách sme v minulom roku odpremietali 435 filmových predstavení plus 54 v rámci filmového klubu,” informovala Záhorí.sk riaditeľka Mestkého centra kultúry (MCK) v Malackách Jana Zetková. Kedže ide o jediný multifunkčný priestor musia v MCK zosúladiť premietanie filmových predstavení s divadelnými predstaveniami, koncertmi, prednáškami, školskými akadémiami a dalšími akciami.

Záhorákom je blízke multikino CINEMAX BORY vybavené 12 sálami vrátane IMAX sály.

Bez podpory mesta kiná neprežijú
Základné vstupné pre kiná určujú distribučné spoločnosti. Pre veľkú konkurenciu blízkeho kina Cinemax v Bory Mall kam premáva bezplatný autobus v Malackách vstupné nenavyšujú. “Po odčítaní poplatkov ostáva zo vstupného necelých 40% na prevádzku kina,” ozrejmuje rozloženie vstupného v kine Záhoran Jana Zetková. Samotný zisk zo vstupného by na prevádzku nepostačoval. V Malackách je výhodou využívanie spoločného priestoru na viacero podujatí v rámci príspevkovej organizácie mesta Mestkého centra kultúry, ktoré je prevádzkovateľom kina. Rovnaká situácia je v Senici, kde je prevádzkovateľom kina Mladosť príspevková organizácia mesta Mestské kultúrne stredisko Senica. V Skalici sa rozhodli zrušiť vlastné mestské kino po otvorení multikina Cinemax v zábavnom obchodnom centre MAX. Jeho budovu ponúklo mesto v roku 2012 na odpredaj.

Prevádzkovateľovi kina X sa aj napriek snahe nepodarilo zabezpečiť pre fungovanie kina financovanie. “Občianske združenie Pour Art sa počas svojej pôsobnosti každoročne uchádza o podporu z rôznych grantových programov, avšak finančná náročnosť zabezpečenia obsluhy kina sa pohybuje v desiatkach tisíc eur ročne, čo je pri súčasnom stave pre združenie neudržateľné.” povedal Martin Murani.

Kino Záhorán v Malackách prinesie v roku 2017 nové služby pre divákov

Priestor kina X v Stupave bude naďalej využívaný
Priestor Komorného kultúrneho centra v ktorom bola realizovaná prevádzka digitálneho kina bude aj naďalej ponúkať produkciu, ktorá patrí do portfólia občianskeho združenia Pour Art – hosťovanie divadiel a divadelných súborov, predstavenia stupavského ochotníckeho divadla, komorné koncerty, moderované projekcie, prednášky a rôzne iné. “Všetkým návštevníkom a fanúšikom za podporu patrí vďaka a veríme, že sa história kina v Stupave bude opäť niekedy písať znova,” dodáva zástupca občianskeho združenia Pour Art.

Rozšírenie ponuky premietania v roku 2017
V Malackách pridávajú v tomto roku k premietaniu filmov, filmovým festivalom, prázdninovým týždňom aj Seniorkino – premietania pre seniorov v popoludňajších  hodinách, za zvýhodnené vstupné a babykino. “Nejde o premietanie rozprávok, premietania sú zamerané pre rodičov s malými deťmi, ktorí nemajú možnosť  varovania detí, takže inak by sa nemohli dostať do kina. Vstup do sály je povolený pre rodičov i s detskými kočíkmi. Premietanie prebieha so znížením zvukom a s miernym svetlom – kvôli deťom,” dodáva k plánom Jana Zetková. Malačania sa budú môcť tešiť aj na živé prenosy z Metropolitnej opery v New Yorku, z kráľovského divadla v Londýne a baletu z Bolšoj Teáter Moskva.

Staré premietačky v kine Morava v Moravskom Svätom Jáne

Digitalizácia pochovala kamenné kiná na Záhorí
Ukončenie distribúcie filmových noviniek na 35 milimetrovom páse v roku 2012 znamenal zánik posledných obecných kín na Záhorí. Digitalizáciu prežili len kiná v Senici a Malackách. Pridalo sa k nim aj stupavské kino X, ktoré vzniklo zo súkromných prostriedkov jedného nadšenca. Audiovizuálny fond sa rozhodol podporiť na Slovensku 50 kín (pozn. v roku 2010 fungovalo 168 kamených kín, z toho 8 na Záhorí) sumou 34 tisíc eur. Zvyšok sumy si museli kamenné kiná a amfiteátre zabezpečiť sami. Cena novej 2D premietačky v tom období stála 90 tisíc eur. V prevedení 3D viac ako 130 tisíc eur.


.

Je ok, ak nie si ok BSK