Plesovú sezónu v  Radošovciach otvoril už tradičný Krojový ples. Prvá  mrazivá januárová sobota sa niesla v duchu naškrobených krojov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia.

Už pri príchode krojovaných hostí na nich dýchlo čaro tradícií našich predkov. Sála vyzdobená prvkami ženských,  mužských i detských častí krojového odevu obyvateľov Radošoviec a Viesky vytvorila atmosféru pravej ľudovej veselice.  Po spoločnom krojovom pochode sa na parkete zvŕtali všetky vekové kategórií – od detí, až po tých najstarších pamätníkov, pre ktorých bol v mladosti kroj každodenným  odevom. Veru, pohľad na tanečníkov  bol ozajstnom lahôdkou pre priaznivcov ľudových tradícií. O dobrú náladu sa postarala DH Májovanka, CM Galán a Vonička V –BAND. Okrem tanca zaznelo aj malé spevácke pásmo štvorročného Oliverka, ktorý sa smelo postavil pred kapelníka DH Májovanka a spustil svoju pieseň Ve Vésce na vŕšku, bolo všetkým prítomným jasné, že o šírenie ľudových tradícií do budúcnosti je postarané.

Členky  Združenia žien Radošoviec a Viesky ,ako organizátorky, a ochotní dobrovoľníci si pripravili ukážku tradičného Predávania nevesty. Inšpirovali sa televíznym záznamom Radošovské obyčaje, spracované režisérom Jankom Filom, radošovským rodákom. O šírenie týchto tradícií v našej obci sa zaslúžil aj Pavol Pollák, ktorý robil družbu na mnohých svadbách i rôznych akciách, týkajúcich sa folklóru. Tento akt Predávania nevesty  sa organizátorky rozhodli zobraziť v dnešnej podobe tak, aby si tí starší zaspomínali a  mladí  videli, čo všetko svadobná hostina v sebe zahŕňala.

Bývalo zvykom, že na druhý deň sa nevesta u krstných rodičov prezliekla do kroja a ženích s ostatnou rodinou si prišli po ňu. Potom sprievod priviedol nevestu do kultúrneho domu, kde krstné mamy a družičky predávali nevestu. V programe zazneli aj typické piesne, ktoré boli s týmto aktom spojené.  Aj takouto formou sa dá podporovať záujem mladej generácie o tradície našich predkov ako základný pilier budovania národného povedomia.  Veríme, že táto atmosféra pohody a dobrej nálady v nás zanechá hlboký odkaz pre potrebu šírenia ľudových tradícií nielen na Záhorí, ale aj do ostatných kútov našej krajiny.

Mária Masarová


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota