Múzeum Michala Tillnera uchováva o. i. aj niekoľko cenných písomností z 18. i 19. storočia. Doteraz boli uložené v depozitári v bežných kancelárskych skriniach. V záujme ich lepšej ochrany sme zakúpili skrine trezorové.

Najcennejšími zbierkovými predmetmi nášho múzea sú knihy zápisníc zemepanského súdu a kongregačných zápisníc Bratislavskej stolice, vizitačné protokoly, filmy z pozostalosti Júliusa V. Trebišovského či mapy z obdobia napoleonských vojen. Keďže jednou z hlavných činností a povinností múzeí je ochrana zbierok, musíme sa ňou vážne zaoberať aj my. Preto sme spracovali projekt a úspešne požiadali o finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť tri rozmerné ohňovzdorné skrine s bezpečnostnými zámkami, jednu skriňu na veľkoformátové dokumenty (napr. mapy) a kovový regál. Takto sme našim zbierkam zabezpečili náležitú ochranu a zároveň zvýšili úložnú kapacitu depozitára, vďaka čomu môžeme zbierky ďalej rozširovať.

Objemné a mimoriadne ťažké skrine bolo nevyhnutné prepraviť v komplikovaných priestoroch Mestského centra kultúry Malacky do depozitára.  O pomoc sme požiadali kulturistov z TJ Strojár Malacky, ktorí nám ochotne pomohli. Chlapi to zvládli bravúrne, za čo im patrí naša srdečná vďaka. Dnes už trezorové skrine slúžia svojmu účelu.

Zborník o remeslách
Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Väčšinu jeho obsahu tvoria výsledky výskumného projektu Remeslá v Malackách.

Zborník obsahuje 13 príspevkov, z ktorých osem sa venuje téme remeselnej výroby, živností, služieb a obchodu v Malackách a malackom okrese od najstarších čias až do polovice 20. storočia. Druhou časťou zborníka sú tri spomienkové rozprávania pamätníkov o  obchodnej a živnostníckej činnosti ich predkov (kníhkupectvo, obchod s konfekciou, kominár). Posledné dva príspevky sa zaoberajú datovaním farského kostola v Malackách a podpornou činnosťou Pavla IV. Pálfiho v oblasti umenia.

Zachovali sme tradičný malý formát A5 a mäkkú väzbu. Z doteraz vydaných zborníkov je tento najrozsiahlejší (248 strán). Novinkou je integrovanie farebných obrázkov priamo do textu (na rozdiel od doterajších obrazových príloh).

Zborník nie je v distribúcii. Je možné ho získať v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) alebo nás kontaktujte na muzeum@mckmalacky.sk. Projekt Remeslá v Malackách finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.


.

20 rokov