Múzeum Michala Tillnera v Malackách vydalo svoj už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Väčšinu jeho obsahu tvoria výsledky výskumného projektu Remeslá v Malackách.

Zborník obsahuje 13 príspevkov, z ktorých osem sa venuje téme remeselnej výroby, živností, služieb a obchodu v Malackách a malackom okrese od najstarších čias až do polovice 20. storočia. Druhou časťou zborníka sú tri spomienkové rozprávania pamätníkov o  obchodnej a živnostníckej činnosti ich predkov  (kníhkupectvo, obchod s konfekciou, kominár). Posledné dva príspevky sa zaoberajú datovaním farského kostola v Malackách a podpornou činnosťou Pavla IV. Pálfiho v oblasti umenia.

Zachovali sme tradičný malý formát A5 a mäkkú väzbu. Z doteraz vydaných zborníkov je tento najrozsiahlejší (248 strán). Novinkou je integrovanie farebných obrázkov priamo do textu (na rozdiel od doterajších obrazových príloh).

Zborník nie je v distribúcii. Je možné ho získať v Mestskom centre kultúry Malacky (Záhorácka 1919) alebo nás kontaktujte na muzeum@mckmalacky.sk. Projekt Remeslá v Malackách finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

Ingrid Sochorová


.
Toto je čítané

BSK plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu spojenú školu

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zrušiť tri stredné školy a vytvoriť jednu…

20 rokov