Činnosť Mestského centra kultúry (MCK) je rôznorodá a rozsiahla – v mestách veľkých približne ako Malacky adekvátne aktivity zastrešujú i tri samostatné odborné organizácie. V našom meste pod MCK spadá kultúrno-vzdelávacia činnosť, knižnica, Múzeum Michala Tillnera, kino Záhoran i záujmovo-umelecká činnosť.

Centrum sa podieľa na príprave všetkých celomestských kultúrnych podujatí a od roku 2016 prijalo pod svoje  krídla i prevádzkovanie zrekonštruovaných priestorov v Pálffyovskom kaštieli a  Turisticko-informačnú kanceláriu. Riaditeľke MCK Jane Zetkovej sme v úvode roka 2017 položili niekoľko otázok.  

 

Mestské centrum kultúry v roku 2016 tradične nezaháľalo, môžete nám stručne priblížiť a vyhodnotiť jeho aktivity za uplynulý rok?

S ohľadom na rozsah aktivít, zhodnotiť našu činnosť stručne je skutočne náročné.

V knižnici sa nám vďaka grantom podarilo vynoviť priestory. Rozšírili sme knižný fond, vrátane Záhoráckeho kúta. Rozbehli sme medziknižničnú spoluprácu – čitatelia si môžu požičiavať knihy i z iných slovenských knižníc. Zároveň si pochvaľujú aj službu neobmedzeného 24-hodinového vracania kníh do biblioboxu. Veľkej popularite sa teší i regál Odíď s knihou, ktorý je umiestnený pri vchode do budovy MCK na Záhoráckej ulici. Slúži na neorganizovanú výmenu kníh – niekto prinesie nepotrebné knihy a iný si ich zoberie.

Múzeum Michala Tillnera vydalo v roku 2016  už deviaty zborník Malacky a okolie – história. Väčšinu jeho obsahu tvoria výsledky výskumného projektu Remeslá v Malackách. Naše múzeum uchováva aj niekoľko cenných písomností z 18. a 19. storočia. V záujme ich lepšej ochrany sme spracovali projekt a úspešne požiadali o finančnú dotáciu z Fondu na podporu umenia, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť tri rozmerné ohňovzdorné skrine s bezpečnostnými zámkami, jednu skriňu na veľkoformátové dokumenty (napr. mapy) a kovový regál. Historici múzea, okrem výskumu, organizovali zaujímavé a medzi obyvateľmi populárne Stretnutia s históriou na rôzne témy. Som veľmi rada, že sa veľkej obľube tešia i Historické potulky po Malackách, ktoré spolu s občianskym združením Malacké pohľady organizujeme niekoľkokrát do roka. Prvé v tomto roku sa budú konať 18. februára v rámci Svetového dňa sprievodcov.

Činnosť múzea je vo veľkom prepojená aj s prevádzkovaním zrekonštruovaných priestorov Pállfyovského kaštieľa, ale i s činnosťou Turisticko-informačnej kancelárie (TIK). Napriek zmene adresy TIK-u (sídli v budove MCK na Záhoráckej ulici) sme zaznamenali nárast návštevníkov i zvýšený počet zahraničných turistov, ktorí k nám pricestovali z Česka, Rakúska, Nemecka, Anglicka, ale aj z USA, Kanady, Austrálie a Argentíny.

V roku 2016 sme s potešením – po roku rekonštrukčných prác – opäť  otvorili kaštieľ pre verejnosť. Počas Prvomájových Malaciek mohli ľudia obdivovať krásu sprístupnenej kaplnky. Sezóna priniesla množstvo kultúrnych podujatí pre deti i dospelých. Pribudli tabuľky s popisom malackých pamiatok v Braillovom písme.

V prípade kina Záhoran treba skonštatovať dôležitý fakt: v dobe plnej konkurencie, či už pochádzajúcej z TV, DVD, internetu, ale i blízkosti Bratislavy a multiplexových kín, je prevádzkovanie malého kamenného kina veľmi ťažké. Patríme medzi jedno z mála mestských kín, ktoré počas jedného dňa premietajú i tri filmy. Snažíme sa rozširovať ponuku podujatí, nezvyšovať základné vstupné určené filmovými distribučnými spoločnosťami – aj napriek tomu, že by sme mohli.

Okrem tradičného premietania sme zorganizovali i filmové festivaly a množstvo premietaní pre školy z Malaciek a okolia. Úspechu sa tešia prázdninové detské filmové týždne. Práve cez jarné prázdniny nás čaká jeden z nich.

 

Avizovali ste projekt Baby kino, v čom bude spočívať a ako bude fungovať?

Áno, v tomto roku „oprášime“  podujatie Babykino  – premietanie filmov pre dospelých divákov. Teda nejde o premietanie rozprávok, filmy sú určené pre rodičov s malými deťmi, ktorí nemajú možnosť ich opatery, takže inak by sa do kina nedostali. Vstup do sály je  povolený i s detskými kočíkmi. Filmy premietame so znížením zvukom a s miernym svetlom, práve kvôli deťom. Prvé Babykino sa bude konať už 8. februára o 10.00 h. Premietneme úspešný film Všetko alebo nič.

V tomto roku ďalej rozšírime svoju ponuku aj o premietania pre seniorov v popoludňajších hodinách. Budeme pokračovať i v ponuke alternatívneho programu – v premietaní napr. opery z Metropolitnej opery New Yorku,  divadla – z kráľovského divadla v Londýne, či baletu z divadla Boľšoj v Moskve.

S akými plánmi ste vstúpili do roku 2017?

Začnem znova u knižnice – verím, že vymeníme aj zostávajúcu polovicu starých regálov. Už od januára  2017 sme rozšírili  ponuku časopisov a dennej tlače o tituly: Geo, Eva, Moja psychológia, Zázračná planéta, Forbes, Šikovníček, Maminka, F.O.O.D. , Moje zdravie.

Mojou túžbou je vytvoriť Klub priaznivcov literatúry „Do šuflíka“. Združoval by ľudí, ktorí sa venujú vlastnej tvorbe. Ďalším mojím knižničným želaním je zabezpečiť  výpožičnú službu kníh pre seniorov priamo do domácností. Verím, že sa nám v tomto roku podarí zakúpiť Knihobicykel  pre naše knihovníčky. Boľačkou našej knižnice sú čitateľské počítače, pomaly nám všetky odchádzajú. Nádejam sa však, že vyriešime aj tento problém.

V múzeu bude rok 2017 naďalej patriť výskumu, stretnutiam s históriou.  Plánujeme zintenzívniť  spoluprácu so školami z Malaciek i okolia. Som nesmierne rada, že pri múzeu funguje tzv. Klub malackých bádateľov, priaznivcom malackej histórie, ktorí k nám pravidelne prichádzajú a prinášajú nové informácie, fotografie, exponáty. Majú pre nás neoceniteľnú historickú hodnotu.

V rámci TIK-u by sme sa chceli zamerať na skvalitnenie sprievodcovských služieb. Mojou túžbou je víkendové otvorenie všetkých pamiatok pre verejnosť. Určite rozšírime ponuku reklamných predmetov, ktoré by pre TIK dodávali malackí umelci.

Čo sa týka kina, ťažkú hlavu mi robí  nedostačujúce odvetrávanie sály. Dúfam, že sa nám podarí situáciu aspoň čiastočne zmierniť, pretože si vážime každého diváka a naozaj by sme boli neradi, keby bol tento problém dôvodom ich odchodu ku konkurencii.

Nemôžem opomenúť a som hrdá na to, že práve Mestské centrum kultúry Malacky je zriaďovateľom Divadla na hambálku- úspešného amatérskeho súboru, ktorý hrá na profesionálnej úrovni. Je skoro neskutočné, že v tomto roku je divadlo už 15 rokov súčasťou malackej kultúry.

Rok 2017 tradične prinesie nespočetné množstvo akcií a podujatí pre všetky vekové kategórie. Malačanov i návštevníkov mesta na ne už dnes srdečne pozývam.

 

Za rozhovor ďakuje I. Sochorová.


.

Je ok, ak nie si ok BSK