Slovenská pošta (SP), ktorá nedávno oznámila svoj zámer zatvoriť pobočku na sídlisku Juh, opätovne požiadala o stretnutie s vedením mesta. Zástupca SP zopakoval, že hlavným dôvodom sú ekonomické výsledky, keďže spomínané pracovisko generuje ročnú stratu 12 tisíc eur.

Foto: Stanislav Osuský

„Pošta na Juhu obsluhuje významnú spádovú oblasť. Jeho obyvatelia si zaslúžia bývanie na slušnej úrovni 3. tisícročia, k čomu patria aj služby. Prípadným zatvorením pobočky SP by sa životný komfort znížil. So zámerom zatvoriť ju naďalej nesúhlasím, ale vítam snahu Slovenskej pošty k stabilizácii tejto prevádzky,“ zopakoval svoje výhrady primátor Malaciek Juraj Říha.


Pálfyovci Knihy.Zahori

Obe strany napokon pristúpili k dočasnému kompromisu: pobočka na Štúrovej ulici bude mať upravené otváracie hodiny tak, aby vyšla v ústrety klientom, ktorí sa vracajú z práce podvečer, resp. večer. V najbližších mesiacoch bude otvorená v pondelok až piatok v čase od 12:00 do 19:00. Túto zmenu musí ešte schváliť regulačný úrad, pričom jeho rozhodnutie sa očakáva približne o mesiac. Jozef Kiss, riaditeľ úseku pobočkovej siete a retailového predaja SP: „Počas tohto prechodného obdobia budeme hľadať obchodného partnera, ktorý by mohol prevádzkovať spomínanú poštovú pobočku ako Poštu Partner.“

Ak sa ekonomické výsledky pošty na Juhu nezlepšia ani po úprave hodín a nenájde sa ani nový obchodný partner z radu malackých podnikateľov, Slovenská pošta je pripravená požiadať regulačný úrad o potvrdenie jej zrušenia. Všetkých obyvateľov sídliska Juh a spádovej oblasti preto vyzývame, aby v maximálnej miere využívali pracovisko na Štúrovej ulici. Na jednej strane tak odľahčia extrémne vyťaženej pobočke na Zámockej a na strane druhej pomôžu zlepšiť ekonomické výsledky svojej pošty na Juhu, čo môže v konečnom dôsledku znamenať jej zachovanie.

Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky


.

BM: Ustekana sobota