V sobotu 4. marca sa v ŠH Malina uskutočnilo II. kolo Záhoráckej minihandball ligy 2016/2017. Druhého kola sa zúčastnilo až 24 družstiev zložených z detí zo ZŠ Rohožník, ZŠ Stupava, ZŠ Dérera Malacky, ZŠ Štúrova Malacky a ZŠ Záhorácka Malacky.

Hralo sa tradične v dvoch vekových kategóriách: v kategórii mladšie žiactvo – ročník narodenia 2006-2007 a najmladšie žiactvo – ročník narodenia 2008 a mladší. Usporiadatelia tentoraz zvolili systém v ktorom oddelili od seba chlapcov a dievčatá. Vytvorili v oboch kategóriách samostatné skupiny chlapcov a dievčat takže sa chlapci stretli v zápase proti dievčatám až vo finále kde hrali víťazi skupín o to kto získa putovný „Pohár CVEČKA“.

V oboch finále boli nakoniec úspešnejší chlapci i keď im dievčatá statočne vzdorovali. Vo finále mladšieho žiactva zvíťazili chlapci zo ZŠ Štúrova nad svojimi spolužiačkami z tej istej školy, a vo finále najmladšieho žiactva zvíťazili tak isto  chlapci zo ZŠ Štúrova, keď vo finále porazili Záhorácky Fénix zo ZŠ Záhorácka.

Do turnaja ktorý trval od rána až do pol tretej sa zapojilo takmer 160  deti.  Na troch ihriskách odohrali pod vedením takmer 30 trénerov a dohľadom množstva  rodičov až  62 zápasov. Schuti si zahrali a ukázali, že tak v Malackách ako i  v Stupave a v Rohožníku sa hádzanári nemusia báť o budúcnosť tohto dynamického a bojovného športu.

Celkové výsledky 2. kola ZMHL boli takéto:
Ročníky nar. 2006/2007

1.         ZŠ Štúrova Malacky A – chlapci
2.         ZŠ Štúrova Malacky B – dievčatá
3.         ZŠ Stupava C – dievčatá
ZŠ Stupava A – chlapci
5.         Štart (ZŠ Dérera) Malacky A – dievčatá
Štart (ZŠ Dérera) Malacky B – chlapci
7.         ZŠ Stupava F – dievčatá
ZŠ Záhorácka Malacky – chlapci
9.         ZŠ Stupava D – dievčatá
ZŠ Stupava B – chlapci
11.       ZŠ Stupava E – dievčatá
Záhorácky Fénix (ZŠ Záhorácka Malacky) – zmiešané družstvo
chlapcov a dievčat

Ročníky nar. 2008 a mladší

1.         ZŠ Štúrova Malacky A – chlapci
2.         Záhorácky Fénix (ZŠ Záhorácka) – zmiešané družstvo chlapcov a
dievčat
3.         ZŠ Stupava D – dievčatá
ZŠ Stupava A – chlapci
5.         ZŠ Stupava C – dievčatá
ZŠ Stupava B – chlapci
7.         ZŠ Štúrova Malacky C – dievčatá
ZŠ Záhorácka – chlapci
9.         ZŠ Rohožník – dievčatá
Štart (ZŠ Dérera) Malacky – chlapci
11.       ZŠ Štúrova Malacky D – dievčatá
ZŠ Štúrova Malacky B – chlapci

Dušan Šuster


.

20 rokov