Každoročne na jar sa stretávajú recitátori nášho regiónu na súťažiach, ktoré nesú meno Jozefa Miloslava Hurbana. V tomto roku si pripomíname 200. výročie jeho narodenia, preto aj okresná súťaž Hurbanovho pamätníka pre okres Senica bola slávnostnejšia a po mnohých rokoch sa uskutočnila v Hlbokom, kde Jozef Miloslav Hurban žil, tvoril a je aj pochovaný.

Mladí recitátori, pedagógovia a hostia tak mali možnosť navštíviť Mohylu J. M. Hurbana, jeho starý hrob i Pamätnú izbu. Významnú osobnosť našich dejín, básnika, prozaika, novinára, redaktora cirkevných časopisov, vydavateľa literárnych almanachov, organizátora kultúrneho života, politika, 1. predsedu Slovenskej národnej rady, bojovníka za práva Slovákov, spolutvorcu Slovenského divadla nitrianskeho, kodifikátora spisovnej slovenčiny, najbližšieho spolupracovníka Ľudovíta Štúra, evanjelického farára Jozefa Miloslava Hurbana na začiatku súťažného dňa priblížili starosta obce Hlboké Ing. Miloš Čobrda a evanjelický farár Mgr. Miroslav Hvožďara. Na predjubilejnom 49. Hurbanovom pamätníku sa 4. apríla 2017 v Kultúrnom dome v Hlbokom predstavilo 30 recitátorov v piatich vekových kategóriách recitujúcich poéziu i prózu. Najúspešnejší z nich – Aneta Pekárová zo ZŠ v Sobotišti, Šimon Žúrek, Adela Danišová, Petra Simonová, Daniela Rybnikárová, Michaela Mikušová, Adam Praskač, Nina Orthová, Kristína Oslejová, Katarína Danišová, všetci zo ZUŠ v Senici a recitátorka kategórie dospelých Dominika Štuberová zo Senice, postúpili do krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hollého pamätník do Trnavy.

Okresná súťaž Hurbanovho pamätníka pre okres Skalica sa uskutočnila 6. apríla 2017 v Kinosále na Sasinkovej ulici v Skalici za účasti 22 súťažiacich recitátorov a divadla poézie Studňa zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici, ktoré uviedlo inscenáciu Emmy Donoghuovej Izba. Porotkyne Mgr. Jaroslava Čajková, odborná pracovníčka pre umelecký prednes v Národnom osvetovom centre v Bratislave, vedúca redaktorka časopisu Javisko a organizátorka celoštátneho Hviezdoslavovho Kubína a Mgr. Eliška Sadíleková, lektorka a porotkyňa recitačných súťaží na Slovensku, najvyššie ohodnotili a do krajskej súťaže Hollého pamätník vyslali Teréziu Mikulovú zo ZŠ v Radošovciach, Matyasa Kovalovského zo ZŠ na Vajanského ulici v Skalici, Natáliu Bolebruchovú zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, Dominika Ptáčeka zo ZŠ na Mallého ulici v Skalici, Lindu Límovú, Alexandru Balážovú a Agátu Langovú z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici a Michala Spiegela zo ZŠ na Bernolákovej ulici v Holíči.

V Trnave budú Záhorie reprezentovať tiež minuloroční účastníci celoštátnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorí do krajskej súťaž postúpili priamo – Pavlína Praskačová a Martin Očko zo ZUŠ v Senici a Silvia Kožíšková a Viktória Matúšová z Gymnázia F. V. Sasinka v Skalici.

Obvodné a okresné súťaže v umeleckom prednese a v tvorbe divadiel poézie Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Senica, ZUŠ v Senici, Mestom Skalica, Mestom Holíč, Obecným úradom v Hlbokom, Obecným úradom v Kútoch a s podporou Coop Jednoty v Senici a Raiffeisen banky, pobočke v Senici.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica


.

BM: Ustekana sobota