Jedinečná možnosť prísť si zaplávať do Senickej plavárne o 3:00 hodine ráno, alebo kludne aj celých 24 hodín. Štafeta začína v piatok 5. mája.

Pozrite si reportáž z 2. ročníka 24-hodinovej štafety v plávaní

Pokyny pre účastníka štafety:
3. ročník 24 hodinovej štafety v plávaní, Senica 2017

 • Prihlasovanie na štafetu: e-mailom stafeta@reco.sk, telefonicky 0905 970 058,
 • Pláva sa podľa časového rozvrhu – za danú skupinu môže odplávať 1 alebo 2, 3, až 10 plavci.
 • Príchod do plavárne aspoň 10 minút pred určeným časovým termínom
  – registrácia v pokladni
  – odplávanie štafety
  – prevzatie účastníckeho diplomu
  – opustenie plavárne
 • Pre účastníkov štafety vstup zdarma ½ hod. V prípade, že chce účastník štafety zostať dlhšie na plavárni (po odplávaní štafety) môže, ale len v čase určenej pre verejnosť s 50 % zľavou z aktuálneho vstupného.
 • Každý účastník štafety sa musí riadiť poriadkom plavárne a pokynmi usporiadateľa.
 • Do štafety bude zaradený každý, kto príde do plavárne aj bez zapísania do poradovníka.
 • Pravidelná aktualizácia prihlásených bude na www.reco.sk/stafeta2017 a na FB www.facebook.com/SenickaStafetaVLenoseni/.
 • Každý účastník dostane diplom o účasti a bude zaradený do žrebovania o ceny.

Kontakt na organizátora ohľadom prihlásenia sa do štafety:
Jaroslav Fodor (0905 970 058) stafeta@reco.sk


.
Toto je čítané

Víkend plný športu v Malackách

Počas posledného júnového víkendu Malackám jednoznačne vládol šport. Približne v rovnakom čase sa…

20 rokov