Základná škola Sekule organizuje pravidelne v máji medzinárodný stolnotenisový turnaj žiakov a žiačok základných škôl „O pohár Sekuláčik“. Históriu desiateho ročníka sme začali písať 18.5.2017 o 9:00 príhovorom pána riaditeľa školy Mgr. Martina Opáleného.

Susanna Včelková 

 

V dvoch kategóriách sa o poháre v športovom zápolení pobilo 35 mladých stolných tenistov zo Slovenska. Bohužiaľ sa tento rok ospravedlnili zástupcovia z Rakúska i z Čiech. V kategórii žiaci súťažilo 21 žiakov a v kategórii žiačky 14 žiačok z týchto škôl: ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur, ZŠ s MŠ Závod, ZŠ Kúty, ZŠ Čáry, ZŠ s MŠ Borský Mikuláš, ZŠ Stupava, Gymnázium Malacky, ZŠ Šaštín Stráže a ZŠ Sekule. Turnaj bol organizovaný pod hlavičkou Základnej školy Sekule v spolupráci s Obecným úradom Sekule, Obecným úradom Moravský Svätý Ján a Športovým klubom JÁŇAN Moravský Svätý Ján.

Susanna Včelková 

K deťom sa prihovorili riaditeľ školy Mgr. Martin Opálený a zástupkyňa riaditeľa Mgr. Eva Trajlínková. Pani starostka obce Sekule Pavla Maxianová ako i starosta obce Moravský Svätý Ján pán Anton Emrich sa kvôli pracovným povinnostiam nemohli zúčastniť. Základnú školu Sekule v kategórii žiaci reprezentovali: Kotesa Sebastián (6.), Rehák Marek (7.), Kmoško Oliver (5.B), Klempa Christopher (3.A) a Včelka Samuel (4.A). V kategórii žiačky nastúpili vo farbách školy: Škápiková Jana (8.B), Kovárová Dominika (8.B), Kotesová Adela (2.A), Včelková Adela (2.A) a Báňová Karolína (4.A).

Susanna Včelková 

V dobrej konkurencii žiakov a žiačok sa nám podarilo vybojovať kompletnú medailovú sadu. Víťazkou v kategórii žiačky sa stala Janka Škápiková, ktorá vo finále porazila spolužiačku Dominiku Kovárovú. Tretie miesto si vybojovala Ivana Čermáková (ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur), ktorá porazila našu Adélku Kotesovú. Víťaztvo v žiakoch si vybojoval Patrik Nemček (ZŠ Kúty), ktorý vo finále porazil Adama Ralbovského (ZŠ Kúty). Bronz vybojoval Sebastián Kotesa pred Adamom Zelenkom (Gymnázium Malacky). Víťazmi ceny útechy sa stali Tobias Vachálek (ZŠ s MŠ Závod) a Viktória Ružičková (ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur).

Susanna Včelková 

Vďaka patrí pani starostke Pavle Maxianovej a pánu starostovi Antonovi Emrichovi, ktorí zabezpečili financie na obed pre zúčastnených a na poháre pre víťazov. Riaditeľovi Základnej školy Sekule Mgr. Martinovi Opálenému ďakujeme za podporu pri organizovaný turnaja. Pomocou sponzorov, ktorí prispeli vecnými cenami sme mohli každému hráčovi venovať malý darček a víťazom i vecné ceny. Sponzori: Terezia Company s.r.o. – Praha a Potraviny PHP Centrum Juraj Holenka Moravský Svätý Ján. Všetkým sponzorom ďakujeme.

Tešíme sa na ďalší ročník, ktorý sa uskutoční v roku 2018.

Ondrej Kmoško


.

Osobnosti kraja BSK