Aktualizované. Obce pri povodí rieky Morava zasiahla po dvoch rokoch opäť invázia komárov. Rakúske príhraničné obce vynaložia ročne desiatky tisíc eur na boj proti komárom.

Záhorie opäť v okolí rieky Morava trápia komáre. Hlavne večer sa pohyb vonku stáva neznesiteľný. Na zvýšenom výskyte komárov sa podpísali nedávne dažde a vyliatie rieky Morava.

Rakúske obce v príhraníčí začali s bojom proti komárom už v marci. Deviatim obciam sa v roku 2010 podarilo založiť Združenie biologickej regulácie komárov pozdĺž Dyje a Moravy. Majú digitálne zmapované liahne komárov, ktoré pravidelne monitorujú. Združenie zamestnáva biológa, ktorý pravidelne monitoruje úspešnosť realizácie postrekov, dopad na životné prostredie a obyvateľstvo. Na postrek používajú biologický prostriedok BTI. V prípade, že by poškodzoval prírodu, bolo by používanie pozastavavené.

Rakúska obec Hohenau vynaloží na postreky ročne 30 tisíc eur

Jednotlivé postreky vykonávajú samotné obce, ktoré na to majú technické vybavenie (terénne auto, odchytové stanice, postrekové jednotky), vyškolených dobrovoľníkov (jedným z nich je aj priamo starosta Hohenau). V zle dostupných územiach sa postreky realizujú pomocou helikoptéry. Prvý postrek v tomto roku z helikoptéry realizovali v Hohenau 6. mája na neprístupnom území 47 hektárov. Dolnorakúska vláda podporila na začiatku projekt sumou 230 tisíc eur.

Ročné náklady si však každá obec financuje sama. Rakúsku obec Hohenau stoja postreky ročne približne 30 tisíc eur (v cene sú premietnuté aj všeobecné spoločné náklady cca 15 tisíc eur).

 

Rakúske združenie realizovalo niekoľko monitorovacích meraní na Slovenskej strane a zistilo, že nepomerne väčší výskyt komárov sa nachádza aj u nás. Populácia komárov dokáže migrovať pomocou vetra až do vzdialenosti 15 km. Tzn., že čím rozsiahlejšie územie bude riešiť biologická regulácia komárov, tým bude výskyt komárov menší a regulácia jednoduchšia.

Monitorovanie liahne komárov v Hohenau (máj 2017)

Rakúska strana hľadá projektového partnera na Slovenskej strane. “Je však potrebné, aby išlo o spoluprácu Bratislavského a Trnavského kraja. Potrebné je, aby sa okrem slovenskej strany podarilo do projektu zapojiť aj českú stranu,” povedal starosta rakúskej obce Hohenau Robert Freitag. Prvé stretnutia k téme už prebehli v roku 2015.

Starosta rakúskeho Hohenau predpokladá, že podobný projekt by bola slovenská strana schopná realizovať do dvoch rokov. Na nákup potrebnej techniky sú finančné zdroje z EÚ k dispozícii. Projekt by však nezabezpečoval nákup už samotného postrekového prípravku. Udržateľnosť projektu musia zabezpečiť samotné obce v združení.

 

V Bratislave čakajú na požiadavku obcí
Aktuálne vedia pomôcť s vysokým výskytom komárov samosprávne kraje. “Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok zabezpečí postreky proti komárom v najohrozenejších oblastiach, teda aj v povodí rieky Morava,” povedala pre Záhorí.sk hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman. Kraj bude čakať na žiadosti obcí. Aktualizované: BSK bude realizovať postrek v dňoch 8.-9.6. 

 

Trnava sa nevyjadrila, v minulosti však situáciu neriešila
TTSK nemá v rozpočte vyčlenené prostriedky na riešenie kalamitného výskytu komárov, samosprávne kraje nie sú povinné túto činnosť zabezpečovať,“ vyjadril sa v roku 2013 pre Záhorí.sk hovorca Trnavského samosprávneho kraja Ivan Krajčovič.  Na otázky, či budú postreky realizované v tomto roku TTSK do uzávierky nereagovalo. V minulosti sa však o dotknuté obce v povodí rieky Morava kraj nezaujímal a v rokoch 2013 a 2014 realizoval postreky len Bratislavský samosprávny kraj.

 

Desiatky čitateľov nahlasovalo miesta, kde by sa mal aplikovať postrek. Z ankety na Facebooku vyplýva, že najviac sú postihnuté obce v blízkosti rieky Morava, kde proti komárom neúčinkujú ani repelenty.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024