Mesto Malacky opäť rozdalo potravinové a hygienické balíčky ľuďom v hmotnej núdzi a viacdetným rodinám. Distribútorom bola Bratislavská arcidiecézna charita, balíčky sprostredkoval mestský úrad. Ide o druhú potravinovú pomoc v tomto roku, nasledovať majú ešte dve.

Ilustračné foto: Ľubica Pilzová

Vedúca Klientskeho centra MsÚ Alena Kmecová informovala, že spolu odovzdali 45 potravinových a 25 hygienických balíčkov. Potravinový balíček obsahoval múku, cukor, cestoviny, konzervy, instantné polievky, sušené mlieko a iné potraviny s predĺženou zárukou. Súčasťou hygienického balíčka boli základné predmety každodennej osobnej hygieny. Zoznam ľudí odkázaných na takúto formu pomoci určil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a nebolo treba predkladať žiadosti ani iné potvrdenia.

Hmotná núdza je stav, keď príjem domácnosti nedosahuje jej životné minimum a jej členovia si nemôžu zabezpečiť príjem, alebo si ho zvýšiť.

Pomoc patrí:

  • rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • dôchodcom (aj invalidným a ťažko zdravotne postihnutým), ktorí nemajú príjem zo zárobkovej činnosti,
  • iným osobám v mimoriadne nepriaznivej alebo krízovej životnej situácii.

Ingrid Sochorová


.

Je ok, ak nie si ok BSK