V rámci cezhraničnej spolupráce sa mesto Senica a mesto Klobouky u Brna uchádzali o finančnú podporu z operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na projekt Česká cesta.

 

Podľa projektu sú náklady senickej strany na projekt vo výške 1 069 594,49 €, partner z Kloboukú u Brna žiadal sumu 461 471 €. Z rozpočtu mesta Senica bude zrealizovaná 5% časť v sume 53 479,74 €. Začiatok rekonštrukcie budovy Sokolovne, v ktorej bude následne zriadené múzeum,  sa predpokladá na jar 2018, po prebehnutí procesu kúpy budovy, vybavení stavebného povolenia a po procese verejného obstarávania na zhotoviteľa. V Kloboukách u Brna pôjdu peniaze na revitalizáciu zámku so sídlom 100 ročného národopisného múzea, kde bude inovovaná a rozšírená expozícia.

 

Seničania budú mať historickú budovu a vlastné múzeum
Spoločným menovateľom projektu je stará obchodná Česká cesta, ktorá prepájala oba štáty od Prahy až do Budína. Najväčší rozmach zažila v stredoveku a novoveku, no jej užívanie je doložené už v praveku. Partnerské mestá ležia na trase ciest kráľov, vojnových konfliktov, bohatého obchodného života, výmeny informácií, kultúrnej a intelektuálnej osvety a rodinných väzieb. Obe predstavovali jej významné míľniky. Projekt predstaví témy málo známe previazané s prihraničným regiónom, zviditeľní fenomén a význam Českej cesty v pohraničí s presahom na ďalšie územia SR a ČR.

Vhodným priestorom pre prezentáciu témy v Senici je práve jedna z mála dochovaných historických budov v Senici – letohrádku statkára Vagyona, neskôr Sokolovne. Nosnou aktivitou bude jej rekonštrukcia a využitie na zriadenie mestského múzea, keďže Senica ako jediné mesto na Záhorí napriek bohatej histórii takúto inštitúciu nemá.

Rekonštrukciou získa budova Sokolovne podobu z konca 19. storočia. Pri tvorbe projektovej dokumentácie mesto vychádzalo z historických fotografií a architektonicko-historického výskumu. Podľa tohto výskumu bola navrhnutá farebnosť fasády objektu a čiastočne aj poloha a rozmery pôvodných otvorov okien a dverí. Všetky zachované fasádne prvky ako šambrány, rímsy a pod. budú umelecko-remeselne obnovené. Nezachované prvky budú realizované ako repliky podľa dobových fotografií.

 

„Pre Seničanov táto správa znamená veľkú nádej, že budú vlastniť krásnu historickú budovu a konečne budú mať vlastné múzeum,“ povedal primátor Senice Branislav Grimm. Rekonštrukciou budovy a vytvorením múzea vznikne v Senici nový atraktívny cieľ pre návštevníkov. Nové expozície s cezhraničným presahom zostaví cezhraničný tím odborníkov. Objekt bude po realizácii projektu zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka.

 

Zdroj: Senica.sk


.
Toto je čítané

Meteorológovia očakávajú v utorok večer na Záhorí búrky

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal od utorka (21.5.) od 18:00 do stredy (22.5.)…

20 rokov