Obec Sekule skolaudovala rozsiahlu rekonštrukciu Základnej školy v Sekuliach a nové viacúčelové ihrisko.

Úpravy sa previedli i v interiéri školy a v školskej jedálni
Vo štvrtok 19.08.2010 bola po rozsiahlej rekonštrukcii (výmena okien, zateplenie, nová fasáda, strecha a vchodové dvere) skolaudovaná Základná škola v Sekuliach. S rekonštrukciou sa začalo v apríli 2009. Už počas zimných mesiacov prišlo k energetickej úspore. Stavba bola zrealizovaná z fondov EÚ a príspevku obce.

Celkové náklady si vyžiadali 1.084.678,73 € z toho dotácia z EÚ 930.143,42 € a obec prispieva sumou 154.535,31 €.

Viacúčelové ihrisko

Fotené mobilom – Reportém aj Vy

V utorok 07.09.2010 boli skolaudované v našej obci ďalšie dve stavby a to viacúčelové ihrisko s rozmermi 40 x 20 m s nočným osvetlením v areáli základnej školy, ktoré budú využívať žiaci a v poobedňajších a večerných hodinách deti, mládež, organizácie a dospelí občania a tribúna na obecnom ihrisku.

Do budúcnosti vyvstáva ešte nové oplotenie, ktoré si vyžiada náklady asi vo výške 33.000,– €.

Rekonštrukciou a úpravami s interiéri sa tak môže naša škola zaradiť medzi školy s výbornými podmienkami pre výchovno-vyučovací proces.

Veronika Sláviková


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024