Policajný zbor v rámci svojej činnosti vykonáva rôzne druhy akcií. Preventívno – bezpečnostné akcie zamerané na požívanie alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov, na predaj a podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov.

Policajti kontrolujú osoby do 18 rokov, ktoré sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Ak policajti zistia, že osoba mladistvá (15-18 rokov) konzumuje alkoholické nápoje, môže ho na mieste preventívne napomenúť alebo mu uložiť blokovú pokutu do maximálnej výšky 16 eur. Osoby maloleté do 15 rokov, u ktorých zistia, že požili alkohol, oznámia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.

V reštauráciách a na diskotékach policajti kontrolujú, či sa nepredáva alkohol mladistvým. Majitelia prevádzok a ich obsluhujúci personál sú povinní dôsledne si overiť, či osoby, ktorým predávajú alebo podávajú alkohol, majú minimálne osemnásť rokov. V opačnom prípade sa vystavujú riziku sankcie za priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa zákona o priestupkoch, za ktorý môžu príslušníci PZ uložiť pokutu až do výšky 100 eur. Pri sústavnom podávaní alebo pri zistení podávania alkoholických nápojov osobe mladšej ako osemnásť rokov vo väčšom množstve môže byť tento čin v zmysle trestného zákona posúdený ako prečin podávania alkoholických nápojov mládeži, za ktorý je možné páchateľov uložiť trest odňatia slobody až na tri roky.
Nejeden mladý človek navštevujúci diskotéky, kluby či bary už zažil aj razantnejšiu policajnú akciu tzv. „výmetnicu“. Než si stihol uvedomiť, čo sa deje, už všetci sedeli ako prikovaní na stoličkách alebo ležali tvárou na zemi s rukami nad hlavou a počúvali príkazy. Policajti maskovaní v záujme osobnej bezpečnosti, využívajú moment prekvapenia. Ozbrojení  pod jednotným velením kontrolujú osoby. Častokrát hľadajú a zaisťujú páchateľov trestných činov, o ktorých bežný návštevník nočného podniku ani netuší. Poprípade hľadajú na týchto miestach drogy. Policajti ku každej kontrolovanej osobe pristupujú rovnako, ako k potencionálnemu páchateľovi, ktorý môže mať u seba zbraň. Nemusí to byť strelná zbraň, ale všetko, čo môže urobiť útok proti telu dôraznejší (napr. fľaša, rozbitý pohár a pod).
Našou snahou je poradiť Vám ako sa pri takýchto akciách správať, aby sme minimalizovali traumu spôsobenú policajným zásahom. Podľa § 34 Zákona č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, je každý povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon jeho oprávnení. Úspech akcie je závislý aj od ochoty občanov spolupracovať.

Ako sa správať pri zásahu?

  • policajt predstavuje zákon, preto uposlúchnite každú jeho výzvu s rozvahou,
  • pri zisťovaní totožnosti nesiahajte prudko do vrecák, postupujte radšej podľa príkazov policajta, najmä pomalými pohybmi,
  • nerobte vôbec žiadne prudké pohyby,
  • ak máte ležať s rukami nad hlavou, neprotestujte – je to hlavne vo Vašom záujme,
  • ak máte sedieť s rukami na stole, nepripaľujte si cigaretu  ani neupíjajte z pohára,
  • nepozerajte zbytočne na policajtov, môžu nadobudnúť zdanie, že vám o niečo nekalé ide,
  • ak sa Vám zdá, že ide iba o žart, radšej prijmite úlohu nachytaného, predídete zbytočným nepríjemnostiam,
  • ak sa Vám zdá zásah neadekvátny neprotestuje ihneď na mieste, môžete tak urobiť na Útvare inšpekčnej služby MV SR podaním písomnej sťažnosti.

Zuzana Mišovičová


.

Lapková patrola