Tradícia sekuľských remeselníckych dvorov pokračuje aj v tomto roku už tento víkend (18.-19.9. 2010). Aj tento ok sa bude každý dvor prezentovať svojou výrobou, výrobkami a činnosťou. Nebude chýbať bohaté občerstvenie a hudobná produkcia. Na návštevu jednotlivých dvorov budú môcť návštevníci konské povozy.

Krojový dvor
Poľovnícky dvor
Hasičský dvor
Rybársky dvor
Sekulské drobné – cukrársky dvor
Rezbársky dvor
Mäsiarsky a gurmánsky dvor
Sekulská kuchyňa
Veselý dvor
Hrnčiarsky a keramický dvor
Sekulská obora
Stolársky dvor
Pálenický dvor
Moravský dvor
Chov koní

Sobota 18.9. 2010
8:30h Otvorenie sekulských dvorov znelkou obecného rozhlasu a príhovorom starostky obce
10:30h Oficiálne predstavenie sekulských remeslených dvorov
– predstavenie cechov
– odovzdanie remeselníckeho žezla hlavnému cechmajstrovi
11:00h Návšteva jednotlivých dvorov s individuálnym kultúrnym programom

Nedeľa 19.9. 2010
10:00h Návšteva jednotlivých dvorov
14:00h Záverečný seminár cechmajstrov – slávnostné ukončenie remeselníckych dvorov s odovzdaním remeselníckeho žezla späť starostke obce
15:00h Do tanca a na počúvanie hrá cimbálová hudba “Vrzgňa z Břeclavy”

Zdroj: Obec Sekule


.

INAT Rezanie laserom