Skalická nemocnica bola po dlhé obdobie bez väščích zmien v štruktúre, ponúkaných službách či vybavení. Častokrát to bolo zo strany pacientov terčom oprávnenej kritiky. No spokojní so situáciou neboli ani zamestnanci. Po transformácii nemocnice na akciovú spoločnosť od 1.1.2009 bolo možné spustiť reťaz zmien, ktoré by mali túto stagnáciu prerušiť.

Mnohé zo zmien na prvý pohľad nie sú viditeľné a necítia ich ani pacienti (zmena štruktúry akcionárov). Niektoré sú síce viditeľné, ale neprinášajú priamy prospech pacientom (zmeny vo vedení nemocnice). Pacientov a verejnosť určite najviac budú zaujímať zmeny, ktoré prinesú zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. K takýmto zmenám patrí získanie pomerne veľkého balíka prostriedkov z eurofondov na rekonštrukciu nemocnice (tú si určite všimne každý). A novinkou je jednoznačne zavedenie nadštandardných služieb.

S účinnosťou od 1.9.2010 došlo v NsP Skalica a.s. k výraznému rozšíreniu ponúkaných služieb. Cieľom je uspokojiť požiadavky mnohých pacientov, ktorí prejavovali o tieto služby rastúci záujem. K doposiaľ fungujúcim nadštandardným službám (napr. pobyt v nadštandardných izbách, prítomnosť otca pri pôrode, rehabilitačné procedúry na vlastnú žiadosť ap.) pribúda široká paleta ďalších služieb. Objednanie na vyšetrenie na presnú hodinu, výber operatéra, epidurálna anestéza k pôrodu (aj mimo pracovnej doby a cez víkendy a sviatky), expresné cytologické vyšetrenie, nadštandardná úprava zosnulého či niektoré administratívne služby boli zavedené do praxe na všetkých oddeleniach a ambulanciách. Služby, ktoré nie sú kryté z prostriedkov verejného zdravotného poistenia však budú spoplatnené podľa cenníka. Tento je uverejnený a viditeľne umiestnený na všetkých ambulanciách a aj oddeleniach a k dátumu účinnosti umiestnený aj na internetovej adrese NsP Skalica a. s. www.nspskalica.sk.

Veríme, že týmto krokom sa opäť o kúsok posúvame k moderným zdravotníckym zariadeniam.

MUDr. Daniel Vidovič, riaditeľ NsP Skalica a.s. pre marketing a stratégiu

Uverejnené v mesačníku Záhorí


.

Lapková patrola