Problém s komármi nemá len Bratislavský samosprávny kraj, ale aj obce Dolného Rakúsky pri rieke Morava. Preto chce zvažuje BSK koordinovaný postup spoločne s predstaviteľmi obcí tejto spolkovej krajiny.


Konštatoval to na stretnutí s predstaviteľom dolnorakúskych obcí pri rieke Morava Robertom Freitagom. Podľa Freitaga nie sú v Rakúsku povolené letecké postreky, ani hubenie lietajúceho hmyzu, iba hubenie lariev. „Až teraz, po troch rokoch sme dostali výnimku a prišli sa informovať ako to robí Bratislavský kraj,“ zdôvodnil Freitag.

Práve možnosť spoločného postupu pri kalamitnom premnožení komárov môže byť v budúcnosti oblasťou čerpania eurofondov. „Tak by sme každoročne nemuseli žiadať prostriedky na postreky proti komárom od štátu,“ uviedol župan. Získané finančné prostriedky budú potom smerovať do krízového fondu Bratislavského kraja, z ktorého chce župa riešiť aj iné kalamitné situácie. Za týmto účelom vznikne na BSK pracovná skupina, ktorá má pripraviť konkrétne riešenia.

Uverejnené v mesačníku Záhorí


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024