V sobotu 25. Septembra sa na námestí pred kultúrnym domom v Sološnici uskutoční tradičný Krumpolový deň, respektíve majstrovstvá v jedení placiek.

Pravidlá súťaže v jedení “krumpolových placék”
Prihlášky do súťaže : od 20.9.2010 do 25.9.2010 do 15:00 hod. u Hubekovej Eriky alebo Mlynarovičovej Mirky v Celke
Súťaže sa zúčastní maximálne 10 jedákov.
Súťažiaci nemusí byť občanom Sološnice, osoby mladšie ako 18 rokov musia predložiť písomný súhlas rodičov.
Trvanie súťaže: 10 minút
Placky: zhotovené organizátorom
Doklad o množstve zjedených placiek: Na tanieroch budú poukladané placky na každom po 10 ks. Pri každom súťažiacom bude asistent, ktorý bude podávať súťažiacemu taniere. Dokladom o množstve zjedených placiek bude počet prázdnych tanierov + počet placiek na nedojedenom tanieri. Súťažiaci počas súťaže nesmie piť, fajčiť a odchádzať z pódia. Môže sa pohybovať po pódiu.
Prílohy: nie sú povolené
Ukončenie súťaže: Komisia zložená z troch divákoch vyhodnotí poradie súťažiacich a predseda vyhlási víťaza.
Víťaz obdrží stanovenú odmenu, ktorá mu bude odovzdaná po skončení súťaže.

Viac na www.solosnica.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024