Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) budú dňa 11. a 13. septembra, v čase od 8:00 do 13:50, realizovať výlukové práce v úseku Senica – Šajdíkove Humence.

 

Ilustračné foto.

V rámci tejto výluky sa v uvedenom medzistaničnom úseku zrealizujú činnosti spojené s výmenou podvalov. Dôvodom prác je zlepšenie držebnosti koľajového roštu.

Výluková činnosť v tomto úseku bude prebiehať v mesiaci september aj počas dní 19. až 22. septembra, 25. až 27. septembra a 29.septembra. Počas týchto dní sa bude pokračovať vo výmene podvalov. Vykoná sa tiež strojné podbitie koľaje s následnou úpravou a doplnením štrkového lôžka do predpísaného profilu a strojný výrub porastu. Zhotoviteľom prác budú Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) v spolupráci so spoločnosťou Tempra s.r.o.

 

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúca verejnosť bude prepravovaná náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.
ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


.

Osobnosti kraja BSK