Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Štátny archív Trnava, pracovisko Archív Skalica Vás srdečne pozývajú na odborný seminár pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky Skalica 1217- 2017 vo štvrtok 21. septembra vo veľkej sále Domu kultúry v Skalici.

 

Program
9:30 – 10:00 Prezentácia

10.00 Slávnostné otvorenie
Príhovory: Ing. Ľudovít Barát, primátor Mesta Skalica
PhDr. Viera Drahošová, riaditeľka Záhorského múzea v Skalici
Mgr. Helena Polakovičová,  vedúca Štátneho archívu Trnava –
pracoviska Archív Skalica

I. blok prednášok (10:20 – 11:40)
PhDr. František Oslanský, CSc.: Skalica a Holíčske hradné panstvo v stredoveku
Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. (Trnavská univerzita): „Cera coloris rubei sigillare“. Skalická výsada červenej pečate z roku 1524
PhDr. Eva Frimmová, CSc. (Historický ústav SAV) : Eliáš Berger a jeho pôsobenie v Skalici
Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. (Trnavská univerzita): Problematika uhorsko-moravskej hranice v 16. storočí na zasadaniach uhorského snemu

Prestávka (11.40 – 12.00)

II. blok prednášok (12:00 – 13:00)
Doc. PhDr. Ivan Mrva, CSc. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave): Cholerové epidémie v Skalici v 19. storočí
Doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV): Záhorí, Skalica a Vídeň. Etuda z kulturní geografie čili nepřeceňovat hranice
PhDr. Peter Zelenák, CSc. (Univerzita Komenského): Pavel Blaho v slovenskej politike po roku 1918
Diskusia
Záver

15:00 slávnostné odhalenie pamätnej tabule PhDr. Zory Viestovej (1920 – 2002), dlhoročnej riaditeľky skalického archívu na priečelí františkánskeho kláštora

Možnosť návštevy výstavy Skalica 1217-2017 v Záhorskom múzeu v Skalici a prehliadky archívu spojenej s výstavou najvýznamnejších dokumentov (9:00 – 16:00)

20:00 „Rotunda 2017“
Vizuálne hry s rotundou pomocou 3d mappingu
Koncept: Michal Marenčík, Jakub Šulík
Hudobný sprievod: projekt 3jo (Jakub Šulík, Juraj Smolinský, Jaroslav Smolinský)
Začiatok predstavenia: 21.9.2017 o 20.00 / koniec predstavenia o 21.00


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy