Priamo zo sústredenia z kunovského kulturáčku Záhorácké divadlo zo Senice a Divadlo Svatopluk z Hodonína v rámci prípravy spoločného projektu podporeného zo štrukturálnych fondov EÚ, (spoločne bez hraníc) s názvom Záhorácké a Moravsko-slovácké divadlobraní, navštívilo záhoráckeho prezidenta Palu Nemca Lelína, v jeho kancelárii v skalickom hoteli Patriot.

Neboli vítaní chlebom a soľou, ale bielym vínkom z bývalého naftárskeho mestečka, veď dobré vínko je “múzyplné” a to divadelníci k svojej tvorbe a kreativite potrebujú. V nejednom pohári sa narodila prekrásna pesnička v nejedom pohári sa vyliahol humorný príbeh hodý dosiek čo vraj znamenajú svet, čo dokázala aj záhorácka “taškarica” Ňedzela na Záhorí svojimi skoro tridsiatimi reprízami. Vraj sa môžeme tešiť na novopripravovaný titul poviedok holíčana Fera Rajca – Vtedy na Záhorí, voľne dramaticky spracované “pérém” Palu Nemca Lelína.

Po oficiálnom prijatí, srdečnom rozhovore a plánoch do blízkej i vzdialenej budúcnosti, divadelníci absolvovali koštovku skvelého svetového skalického vína u významného slovenského vinára Lojzu Masaryka o kom je vlastne aj posledná nacvičovaná hra z pera Stana Šubíka – Osudy jedného vinára.Vo víne je vraj pravda a dramatické umenie vie často vtipne ukázať na ľudké neduhy, prešľapy politikov… inak neviem neviem, už sa politici stávajú lepšími hercami ako najlepší profesionáli s ešte lepšími honorármi za službu vlasti.

ZTK Uverejnené v mesačníku Záhorí


.

Lapková patrola