Obecný úrad, MS SČK, Sociálna, zdravotná a bytová komisia pri OZ Veľké Leváre, v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Bratislava, organizovala 20. 09. 2010 odber krvi v obci Veľké Leváre.


Odberu sa zúčastnilo 60 bezpríspevkových darcov krvi z radov občanov obce Veľké Leváre, Malé Leváre, Závod, Sekule, Moravský Svätý Ján, Malacky, Kostolište, Gajary a Bratislava. Za tento vysoko humánny čin im patrí veľké poďakovanie. Na akcii sa sponzorsky podieľali obecný úrad Veľké Leváre a pán Jozef Hlavenka.

Ľ. Kunáková


.

INAT Rezanie laserom