Gymnázium v Malackách oslávilo 90. výročie svojho založenia. Vzniklo v roku 1927 ako Súkromné gymnázium rádu sv. Františka s právom verejnosti v Malackách so sídlom v kláštore.

 

 

V roku 1945 ho zoštátnili. Škola až do roku 1964 sídlila v priestoroch kláštora, potom sa presťahovala do súčasnej budovy na Ulici 1. mája. Gymnázium bolo dlhé roky jedinou strednou školou v Malackách, preto prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinierov či primátorov z celého regiónu sú absolventmi práve tejto školy.
 

Na jubilejnom stretnutí k 90. narodeninám školy sa zišli bývalí i súčasní učitelia a absolventi. Prezreli si budovu školy, zaspomínali a vypočuli si školskú kapelu pod vedením pedagóga Martina Čižmára. K príjemnej nálade prispelo i spevácke vystúpenie súčasných študentiek.
 

Vrcholom osláv malackého gymnázia bol slávnostný ples.

 


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota