Malacky patria spolu s obcami Studienka, Závod a Vojenský obvod Záhorie do 12. volebného obvodu. Za poslancov kandiduje v tomto volebnom obvode 15 kandidátov, z toho len 5 nezávislých kandidátov. Medzi nimi sa o vašu podporu uchádzajú aj primátor Malaciek Juraj Říha a Lucia Vidanová.

 

 

 

O mojej kandidatúre do VÚC sa hovorilo už pred štyrmi rokmi. V tom čase som túto ponuku neprijala, keďže mi chýbala politická skúsenosť z mesta. Myslím si, že aj v politike ako takej treba zachovať istú postupnosť krokov. Dnes som už ako mestská poslankyňa prijala výzvu ísť do župných volieb v tandeme s primátorom. Máme jasnú predstavu o tom, aké témy treba presadzovať v samosprávnom zastupiteľstve v prospech nášho obvodu,” hovorí Lucia Vidanová.

Juraj Říha a Lucia Vidanová ako občianski kandidáti patria pritom medzi zakladajúcich členov nášho združenia Ľudia pre Malacky a sú dlhoročnými aktívnymi spolupracovníkmi v malackej komunálnej politike.

1. Rovné financovanie sociálnych služieb

Lucia je v súčasnosti tiež projektovou manažérkou v neziskovej organizácii Vstúpte. Prirodzene jej je blízka oblasť sociálnych služieb, v ktorých má samosprávny kraj dôležité kompetencie. Medzi jej ciele patrí aj posilnenie financovania sociálnych služieb v kraji. Lucia Vidanová: “Treba zlepšiť komunikáciu s vedením župy, ale aj medzi obcami Malackého okresu a zladiť naše potreby s krajskými tak, aby sme profitovali všetci. Na pamäti treba mať vždy konkrétneho obyvateľa, ktorý našu pomoc potrebuje a systémovo ju nastaviť. V súčasnosti je veľmi diskutovaná novela zákona o sociálnych službách, ktorá môže mať likvidačný dopad na poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb. Pritom je ich v kraji nedostatok. Kvalitné a dostupné sociálne, ale aj zdravotnícke služby pre každého jedného obyvateľa kraja musia byť samozrejmosťou.” Problémom totiž je, že Bratislavský samosprávny kraj vylúčil financovanie viacerých sociálnych služieb u jedného klienta naraz, hoci sú mu reálne poskytované. Podľa Lucie Vidanovej bude dôležité presvedčiť nové vedenie kraja o zmene.

2. Príprava dokumentácie na obchvat

Obyvatelia budú môcť vo voľbách krúžkovať dvoch kandidátov za poslancov. V tandeme s Luciou sa o vaše hlasy uchádza aj Juraj Říha, súčasný primátor Malaciek. Juraj pôsobí v komunálnej sfére vyše 10 rokov, pritom medzi aktuálne najstrategickejšie ciele patrí príprava obchvatu Malaciek. “Moja kandidátura za poslanca kraja vyústila z trojročného poznania samotného rozhodovania v úrade BSK. Je prirodzené, že mám ako primátor konkrétne témy, ktoré už teraz riešim za Malacky na pôde kraja. Ak mi obyvatelia dajú dôveru, budem môcť kontinuálne pokračovať v riešení tranzitnej dopravy aj v zastupiteľstve kraja. Viem, že obchvat sľubovali už mnohí. Za mnou sú však už konkrétne výsledky. Podarilo sa nám na úrovni mesta úspešne iniciovať prípravu dvoch nových diaľničných križovatiek na D2 v smere na Studienku a Rohožník. Ide o nosný projekt, ktorým dokážeme priamo napojiť na diaľnicu aj Studienku, Rohožník a ďalšie obce spadajúce do nášho okresu, čím výrazne odľahčíme obyvateľom a tiež samotným Malackám,” vysvetľuje primátor ako aj terajší kandidát za poslanca VÚC.

Prvé kroky sú tak úspešne za nami, podľa Juraja Říhu bude dôležité v oblasti dopravy presadiť prípravu projektovej dokumentácie na dôležitú cestnú spojnicu medzi cestou z Veľkých Levár a cestou zo Studienky, čím sa úplne odkloní tranzit na diaľnicu ešte pred Malackami. Túto tému by v prípade jeho zvolenia preniesol v konkrétne spracovanom návrhu na rozhodnutie krajského zastupiteľstva.

3. Ponuka škôlok a dotácií pre Závod a Studienku

Obaja naši kandidáti Juraj Říha aj Lucia Vidanová počítajú v prípade zvolenia s osobným kontaktom s obomi obcami, ktoré s Malackami patria do volebného obvodu, teda Závod a Studienka. Primátor avizuje, že ako poslanec VÚC by navrhol aj unikátny projekt zabezpečenia škôlok pre Závod a Studienku na základe osobitnej zmluvy s Malackami. Malackám sa totiž podarilo pod vedením súčasného primátora umiestniť všetky deti do škôlky. Zároveň dopľňa, že by mu nebol ako poslancovi VÚC ľahostajný ani problém s vodou v Závode. “Môžeme pomenúvať tisíc rôznych problémov, na ktoré budú rôzni kandidáti dávať veľké sľuby. Ponúkam ako primátor a zároveň kandidát za poslanca VÚC pomoc Závodu pri riešení ich problému s prietokom vody. V Malackách sa mi podarilo dotiahnuť aktuálny projekt budovania kanalizácie, takže výsledky v tejto oblasti mám,” uvádza k tomu Juraj Říha.

Lucia Vidanová nám prezradila, že ich ďalším spoločným cieľom bude schválenie dotácií na celoobecné kultúrne slávnosti pre obe spomínané obce. Lucia sa v oblasti kultúry pohybuje niekoľko rokov, najnovšie vedie malackú kultúrnu komisiu pri mestskom zastupiteľstve. Lucia k tomu uvádza: “Bratislavský samosprávny kraj si musí vážiť a podporovať najväčšie podujatia v jeho mestách a obciach. Takáto osobitná forma dotácií na najväčšie kultúrne podujatia by mohla pomôcť v prezentácii aj samotného kraja.

4. Postupné obnovenie Jursovho rybníka

Medzi Jurajove a Luciine priority patrí aj stavebná úprava nadjazdu cesty II/503, ktorej jedno cestné rameno pretína v súčasnosti v Malackách pred dolnou bránou vstup do mestského Zámockého parku. Primátor vníma tento volebný cieľ ako veľmi dôležitý pre ďalší rozvoj verejného priestoru pred parkom. “V týchto dňoch finalizujeme návrh stavebnej úpravy nadjazdu, aby sme na nadjazd napojili pripravované záchytné parkovisko v areáli Píly. Ak sa nám podarí zrealizovať odklon tranzitu z nadjadu na diaľnicu, môžeme pristúpiť k úprave cestného ramena, ktoré nám umelo postavili za čias komunizmu. Dokážeme tým revitalizovať krajší vstup do Zámockého parku a postupne dostať v tejto časti na povrch Malinu skrytú do podzemnej rúry a zaniknutý Jursov rybník, na ktorý s láskou spomínajú ešte mnohí pamätníci. S Luciou tento projekt nosíme dlhé roky v hlavách a začali sme ho už otvorene komunikovať so všetkými kandidátmi na predsedu kraja,” vysvetľuje primátor aj tento volebný zámer.


.

INAT Rezanie laserom