Jánska stolnotenisová liga je iniciatíva ŠK JÁŇAN Moravský Svätý Ján, ktorá má podnietiť obyvateľov Sekúl a Moravského Svätého Ján venovať sa vo svojom voľnom čase športovej aktivite. Cieľom organizácie súťaže je zapojenie sa čo najväčšieho počtu detí a dospelých do športových aktivít v záujme vytvorenia nových možností zmysluplného trávenia voľného času detí, dospelých a vyhľadávanie talentov v blízkom okolí.

Súťaže sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia obcí Moravský Svätý Ján a Sekule bez obmedzenia veku v jednotlivých družstvách. Právo štartovať v súťaži majú i obyvatelia okolitých obcí, ale len vo vytvorených družstvách hráčov (tzn. družstvo musí mať viac ako polovicu hráčov z obcí Sekule a Moravský Svätý Ján). Do súťaže sa prihlasujú celé družstvá s minimálnym počtom 4 hráčov alebo hráčok bez rozdielu veku. Štartovné za družstvo v súťažnom ročníku 2010-2011 je 30,- € (náklady pokrývajú prenájom telocvične, športové vybavenie, loptičky a ceny pre víťazov). Hracím dňom bude streda od 18:00 do 20:00.

Ďalej: Prihláška Jánska Liga 2010

Súťaž družstiev prebieha dvojkolovo, systémom každý s každým. Na stretnutie nastúpi 3-členné družstvo a hrá sa podľa schváleného hracieho systému (štvorhra a deväť dvojhier). Stretnutie je ukončené po odohraní všetkých 10 zápasov. Za víťazstvo získava víťazné družstvo tri body, za remízu získavajú obe družstva dva body a za prehru získava družstvo jeden bod. Pri kontumačnej prehre získava družstvo, ktoré kontumačne vyhralo 3 body a družstvo, ktoré kontumačne prehralo nezískava žiaden bod. Na základe výsledkov jednotlivých zápasov v rámci stretnutí družstiev sa vyhodnocuje i súťaž jednotlivcov. Hráči sú rozdelený do troch vekových kategórií žiaci, dorast a dospelý.

Hráčom sú počas súťažného ročníka prideľované body podľa nasledovného kľúča:

  • za každé víťazstvo s hráčom svojej kategórie si pripisuje hráč dva body
  • za každé víťazstvo s hráčom vyššej kategórie si pripisuje hráč tri body
  • za každé víťazstvo s hráčom nižšej kategórie si pripisuje hráč jeden bod

Na konci sezóny sa v každej kategórii vyhodnotí poradie jednotlivcov a vypracuje sa poradie jednotlivcov. Prvých osem hráčov z konečného poradia sa stretne v turnaji TOP 8 v danej kategórií a tým sa určí konečný víťaz a poradie na prvých 8 miestach súťažného ročníka. Ak sa hráč, ktorý si vybojuje účasť v TOP 8 nezúčastní turnaja, je nahradený ďalším hráčom v poradí.
V súťažnom ročníku 2010-2011 bude prebiehať druhý ročník Jánskej stolnotenisovej ligy. Pripomenieme si výsledky z prvého súťažného ročníka, ktorý prekonal naše očakávania.
V prvom ročníku bolo zúčastnených šesť družstiev, v ktorých bolo 29 hráčov (16 dospelých, 9 dorastencov /15-18 rokov/ a 4 žiaci). Prvý ročník vyhralo družstvo STK Kameni.

Výsledná tabuľka družstiev po 10. kole Jánskej stolnotenisovej ligy v ročníku 2009-2010
body   zápasy   výhra   remíza   prehra   skóre
1.STK Kameni              30           10             10           0              0           82:18
2. Ichthys                     23            10             6              1              3           51:49
3. Cowboys                  22            10             6              0              4           54:46
4. No problem            19            10             4               1              5           45:55
5. Bombardéri            15            10             2               1              7           41:59
6. Dreváci                     11            10             0               1              9           27:73

Na základe výsledkov bolo zostavené výsledné poradie zúčastnených hráčov v jednotlivých kategóriách.

Kategória:

Dospelý:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Šrámek Peter ml. Bombardéri 15 11 26 57,69 25
2. Brečka Samuel st. Ichthys 16 14 30 53,33 24
3. Garčár Andrej No problem 16 11 27 59,26 24
4. Salay Pavel Cowboys 15 4 19 78,95 22
5. Diviak Ján Cowboys 13 4 17 76,47 18
6. Vrbík David

Dreváci

12 15 27 44,44 18
7. Knotek Ján Cowboys 11 10 21 52,38 15
8. Hrica Jozef No probem 7 2 9 77,78 11
9. Májovský Martin Cowboys 5 11 16 31,25 7
10. Škrabák Adam Cowboys 4 9 13 30,77 6
11. Toufar Miloš No problem 4 9 13 30,77 5
11. Štvrtecký Ivan No problem 3 17 20 15,00 5
13. Šrámek Peter st. Dreváci 1 7 8 12,50 2
13. Škrabák Vladimír Dreváci 1 8 9 11,11 2
15. Kmoško Ondrej Dreváci 1 10 11 9,09 1
16. Knotek Jakub Cowboys 0 1 1 0,00 0

Dorastenci:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Brečka Samuel ml. Ichthys 27 3 30 90,00 63
2. Polák Stanislav STK Kameni 23 3 26 88,46 56
3. Kunštek Kamil STK Kameni 21 4 25 84,00 49
4. Štvrtecký Martin STK Kameni 18 4 22 81,82 45
5. Poláčková Katarína STK Kameni 10 7 17 58,82 23
6. Krištofec Mário Dreváci 10 17 27 37,04 21
7. Blažek Adam No problem 4 7 11 36,36 6
8. Krammerová Natália No problem 2 5 7 28,57 5
9. Krammerová Zuzana Bombardéri 1 5 6 16,67 3

Žiaci:

Por. Meno hráča Družstvo Výhry Prehry Zápasov Úspešnosť Bodov
1. Šrámková Veronika Bombardéri 15 15 30 50,00 41
2. Šrámková Erika Bombardéri 9 19 28 32,14 26
3. Brečka Pavol Ichthys 3 27 30 10,00 8
4. Kunštek Julián Dreváci 0 8 8 0,00 0

Výsledky záverečného turnaja TOP 8

Kategória

Dospelý:

1. Diviak Ján 7 21:3
2. Vrbík David 6 20:9
3. Šrámek Peter 5 18:10
4. Brečka Samuel st. 3 12:14
5. Garčár Andrej 3 12:14
6. Májovský Martin 3 10:12
7. Knotek Ján 1 9:19
8. Škrabák Adam 0 1:21

Nominovaných hráčov Salay Pavel nahradil Májovský Martin a Hrica Jozef nahradil Adam Škrabák

Dorastenci:


1. Brečka Samuel ml. 6 18:3
2. Štvrtecký Martin 5 16:4
3. Polák Stanislav 4 13:9
4. Poláčková Katarína 3 12:10
5. Kunštek Kamil 2 7:12
6. Blažek Adam 1 4:15
7. Krištofec Mário 0 1:18

Žiaci:


1. Šrámková Veronika 2 6:0
2. Šrámková Erika 1 3:3
3. Brečka Pavol 0 0:6
Po ukončení turnaja TOP 8 sme vyhodnotili celú súťaž a ocenili víťazov. Po vyhodnotený nasledovalo spoločné posedenie, kde sme sa zhodli o úspechu našej akcie.

V tomto súťažnom ročníku budeme začínať v októbri. Posledná možnosť prihlásiť družstvo, alebo zaradiť jednotlivca k družstvu bude túto stredu 22.9.2010 o 18:00 v telocvični ZŠ Sekule (vchod od školského ihriska).

Tešíme sa na Vašu účasť a prihlásenie sa nových družstiev a hráčov.

Ondrej Kmoško


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024