Obce Moravský Svätý Ján a Sekule dobudujú kanalizáciu za 6,7 mil. eur. Borský Svätý Jur museli z projektu vynechať.

Čistička odpadových vôd v Mor. Sv. Jáne je v súčasnosti vyťažená len na 50% kapacity

V roku 2011 sa v obciach Moravský Svätý Ján a Sekule začne s dobudovaním splaškovej tlakovej kanalizácie. Obce boli úspešné v žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ, kde v rámci výzvy Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v rámci operačného programu Životné prostredie získali 6 729 593,41 eur.

,,Menšia časť našej obce je odkanalizovaná gravitačnou kanalizáciou, Sekule sú odkanalizované asi na 40%,“ uviedol starosta Moravského Svätého Jána Vladimír Škrabák. V súčasnosti, po výmene vládnej garnitúry, prebieha kontrola schválených žiadostí a po definitívnom potvrdení dotácie bude nasledovať výberové konanie na dodávateľa realizačnej projektovej dokumentácie a na zhotoviteľa stavby.

Dobudovanie kanalizácie začne až v druhej polovici roku 2011
,,Predpokladáme, že s výstavbou kanalizácie začneme v druhej polovici budúceho roka,“
odhaduje V. Škrabák. Do pôvodného zámeru odkanalizovania bola okrem obcí Moravský Sv. Ján a Sekule zahrnutá aj obec Borský Svätý Jur. ,,S týmto cieľom sme zakladali mikroregión, dokonca sme pripravili aj projektovú dokumentáciu. Potom však ministerstvo životného prostredia vydalo zoznam oprávnených žiadateľov, a v ňom mikroregióny nefigurovali. O dotáciu sme sa mohli uchádzať len ako aglomerácia obcí Moravský Svätý Ján a Sekule,“ vysvetľuje V. Škrabák. Podľa neho je to na škodu veci. Čistička odpadových vôd v Moravskom Svätom Jáne, ktorá je v súčasnosti vyťažená len na 50% kapacity, totiž po dobudovaní kanalizácia pôjde vďaka napojeniu obce Sekule približne na 80%, pričom s Borským Svätým Jurom by jej vyťaženosť bola takmer stopercentná.

Miroslava Kovaríková, partnerský týždeník Záhorák


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024