Obecný úrad a Základná škola vyhlasujú 11. ročník literárnej súťaže Radlinského Kúty. Literárna súťaž je venovaná odkazu Dr. Andreja Radlinského, významného slovenského národovca, ktorý sa okrem pastoračnej činnosti venoval kultúrno-organizačnej, publicistickej a osvetovej práci.

Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl a verejnosti celého záhorského regiónu. Vaše práce posielajte buď na poštovú alebo mailovú adresu školy do 21. mája 2010, vyhodnotenie súťaže prebehne v júni. Základná škola A.Radlinského, Školská 694, 908 01 Kúty, zskuty@zoznam.sk

Zo života Andreja Ľudovíta Radlinského
Jeho zásluhou získala v roku 1863 obec Kúty jarmočné právo, čo bolo dovtedy výsadou miest. Znamenalo to značné zvýšenie blahobytu ľudu i obce. Kúty boli tiež prvou obcou, ktorá sa stala členom Matice slovenskej. V rokoch 1865 – 1867 sa postaral o obnovu farského kostola pomocou organizovania vlastných zbierok od veriacich. Roku 1874 založil Priemyselný spolok a sám pripravil jeho stanovy.

Pridaj komentár

.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

HAŠŠO 6/2024