V súvislosti s riešením tranzitnej dopravy cez mesto iniciovalo vedenie Malaciek projekt dvoch diaľničných križovatiek. Ide o strategické priority mesta, preto sme zisťovali, aký je aktuálny stav riešenia.

 

Juraj Říha, primátor Malaciek

 

Malacky čakajú na riešenie tranzitnej dopravy vedúcej stredom mesta po ceste 1. triedy od Veľkých Levár a v časti Rádku po cestách v správe Bratislavského samosprávneho kraja od Rohožníka a Studienky niekoľko volebných období. Doteraz bez nejakého návrhu a riešenia. Preto súčasné vedenie mesta iniciovalo zmenu doterajšej koncepcie obchvatu trasovaného okolo Malaciek, keďže neboli ani vykúpené pozemky, ani začatá príprava dokumentácie. Projektom, takpovediac budovanom na zelenej lúke, je výstavba dvoch diaľničných križovatiek D2 – Rohožník a D2 – Studienka pri Moteli M.

 

K druhej spomínanej križovatke by mala byť dovedená aj nová prípojná komunikácia spájajúca cestu z Veľkých Levár, čím by došlo k odklonu všetkej tranzitnej dopravy na diaľnicu pred Malackami.

 

V súčasnosti je príprava diaľničnej križovatky D2 – Rohožník po procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, čo bol prvý podstatný krok trvajúci vyše roka. Ministerstvo na diaľničnú križovatku vydalo pozitívne záverečné stanovisko, čím dostal projekt zelenú aj z hľadiska ochrany životného prostredia. “Aktuálne sme už oslovili vedenie Ministerstva dopravy a výstavby SR so žiadosťou o spustenie procesu prípravy projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie ako nevyhnutnú súčasť ďalšieho postupu. Konečné rozhodnutie očakávame v septembri, v danej chvíli sme za mesto urobili pre realizáciu tohto projektu maximum,” informoval viceprimátor mesta Milan Ondrovič.

 

Obyvatelia budú môcť vo voľbách krúžkovať dvoch kandidátov za poslancov. V tandeme s Luciou Vidanovou sa o vaše hlasy uchádza aj Juraj Říha, súčasný primátor Malaciek. Juraj pôsobí v komunálnej sfére vyše 10 rokov, pritom medzi aktuálne najstrategickejšie ciele patrí príprava obchvatu Malaciek.

 

“Moja kandidátura za poslanca kraja vyústila z trojročného poznania samotného rozhodovania v úrade BSK. Je prirodzené, že mám ako primátor konkrétne témy, ktoré už teraz riešim za Malacky na pôde kraja. Ak mi obyvatelia dajú dôveru, budem môcť kontinuálne pokračovať v riešení tranzitnej dopravy aj v zastupiteľstve kraja. Viem, že obchvat sľubovali už mnohí. Za mnou sú však už konkrétne výsledky. Podarilo sa nám na úrovni mesta úspešne iniciovať prípravu dvoch nových diaľničných križovatiek na D2 v smere na Studienku a Rohožník. Ide o nosný projekt, ktorým dokážeme priamo napojiť na diaľnicu aj Studienku, Rohožník a ďalšie obce spadajúce do nášho okresu, čím výrazne odľahčíme obyvateľom a tiež samotným Malackám,” vysvetľuje primátor ako aj terajší kandidát za poslanca VÚC.
 

Prvé kroky sú tak úspešne za nami, podľa Juraja Říhu bude dôležité v oblasti dopravy presadiť prípravu projektovej dokumentácie na dôležitú cestnú spojnicu medzi cestou z Veľkých Levár a cestou zo Studienky, čím sa úplne odkloní tranzit na diaľnicu ešte pred Malackami. Túto tému by v prípade jeho zvolenia preniesol v konkrétne spracovanom návrhu na rozhodnutie krajského zastupiteľstva.


.
Toto je čítané

Amfiteáter v Senici dostane novú podobu

Koncom mája sa v Trnave rokovalo o schválení projektových zámerov, ktoré sa môžu spolufinancovať…

BM Záhada Vedy