Obyvatelia miest a obcí v Trnavskom kraji svojimi hlasmi rozhodli, ktoré 3 nápady na zlepšenie komunitného života v kraji dostávajú zelenú na svoju realizáciu. O ich finančnú podporu sa postará Nadácia VÚB v rámci programu Komunitné granty. Tá prerozdelí takmer 80 000 eur medzi 24 víťazných projektov z celého Slovenska.

Z tejto sumy si po 4 000 eur odnesú aj ďalšie dva projekty z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru – z Banskej Bystrice a Žiliny, ktoré vybrala spomedzi všetkých žiadateľov organizácia Impact HUB.

 

Od 6. do 21. novembra bolo možné na stránke www.komunitnegranty.sk prideliť svoj hlas niektorému zo 48 projektov z rôznych regiónov Slovenska – 6 z každého kraja. Tie posunula do užšieho kola 3. ročníka programu „Komunitné granty – 80 000 eur pre komunity, kde to žije“ odborná komisia. Tentokrát sa do verejného hlasovania zapojil doposiaľ najvyšší počet – až 61 932 podporovateľov. Projektom plánovaným v rámci Trnavského kraja poslali členovia miestnych komunít a ich prívrženci spolu 7 639 hlasov. Tri organizácie z tohto kraja s najvyšším počtom hlasov dostávajú od Nadácie VÚB grantový príspevok do výšky 3 000 eur na základe predloženého projektu, ktorý využijú na skvalitnenie komunitného života miestnych obyvateľov v priebehu budúceho roka.

 

„Pokladáme za dôležité prerozdeliť našu podporu čo najférovejšie a najtransparentnejšie. A sme presvedčení, že práve verejné hlasovanie nám to umožňuje. Ceníme si snahu všetkých organizácií, ktoré nám zaslali svoje premyslené projekty a dobré nápady, ako ich uviesť do života. Rovnako nás však teší aj záujem zo strany miestnych obyvateľov, ktorí sa vedia za dobrú vec osobne postaviť. Komunitám, ktoré dokázali najlepšie spojiť svoje sily v rámci hlasovania, patrí právom naša podpora,“ hovorí Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB.

 

Víťazné komunitné projekty z Trnavského kraja

Prvým z podporených projektov je multimediálny festival súčasného umenia Lovely Experience 2018, ktorý sa bude konať budúci rok v máji v centre Trnave. Finančné prostriedky z grantu budú využité v rámci produkcie festivalu pre Trnavčanov, ktorej súčasťou bude napríklad divadelné predstavenie prepájajúce audio-vizuálne umenie s tancom a akrobaciou. Nechýbať bude ani videomaping na stenách budov či neobvyklá tanečná „Silent Party” so slúchadlami.

Obyvatelia Trnavského kraja svojimi hlasmi posunuli do prvej trojky aj návrh občianskeho združenia Pjekné mjestečko z Kútov. Jeho cieľom je vybudovať múzeum a komunitné centrum v rámci domu z roku 1887, spolu so zachránenou drevenou stodolou z roku 1820. Priestor má podporiť ľudskú spoluprácu, multigeneračnosť aktivít a spoluprácu v rámci regiónu ako celku.

 

 

Finančné prostriedky od Nadácie VÚB pre svoj projektový zámer putujú aj do obce Moravský Svätý Ján.  Vďaka grantu bude v priestoroch Habánskeho dvora zrevitalizované detské ihrisko, ktoré bude doplnené o   vahadlovú hojdačku a pružinové a závesné hojdačky. Rodičia, dobrovoľníci, pomôžu aj s opravou preliezok a šmýkačiek, aby sa ihrisko stalo krajším a bezpečnejším miestom na spoločné stretávanie sa.

 

Prehľad všetkých víťazných projektov v rámci jednotlivých krajov Slovenska, ich anotácie ako aj bližšie informácie o podpore a plánovanej realizácií nájdete na stránkach www.nadaciavub.sk a  www.komunitnegranty.sk

 

Ocenený nápad start-upového komunitného podnikania na Horehroní a v Žiline

Program Komunitné granty má ešte aj ďalší, špeciálny zámer. Nadácia VÚB medzi spoločensko-prospešnými projektmi osobitne oceňuje v spolupráci s organizáciou Impact HUB aj nápady z oblasti komunitného podnikania start-upového charakteru. Dvom takto vybraným organizáciám je udelené špeciálne Ocenenie Impact HUB a grant vo výške 4 000 eur od Nadácie VÚB.

 

Prvým oceneným subjektom je Združenie mladých Rómov z Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžilo Ocenenie Impact HUB vďaka svojmu unikátnemu podnikateľskému prístupu pri riešení zložitej sociálnej problematiky. Toto občianske združenie prevádzkuje práčovňu, v ktorej zamestnáva obyvateľov zo sociálne znevýhodnených skupín. Na základe udeleného grantu bude môcť navýšiť technologické kapacity práčovne, čo umožní získať nové zákazky a splniť hlavný cieľ tohto komunitného projektu – samofinancovanie a rozširovanie sociálnych aktivít tejto skupiny obyvateľov na Horehroní.

 

Druhým projektom, ktorý získal Ocenenie Impact HUB v roku 2017, je komunitná iniciatíva PURE JUNK zo Žiliny. Koncept získal uznanie vďaka jeho schopnosti využiť recykláciu odpadového materiálu ako podnikateľskú výhodu v spojení so šírením prospešného konceptu v rámci blízkej komunity. Realizátori projektu sa venujú navrhovaniu a výrobe recyklovaného nábytku a rôznych dizajnových doplnkov, čím dávajú odpadu novú hodnotu a zároveň zlepšujú dopad výroby na životné prostredie vo svojom okolí. Z udeleného grantu plánujú realizovať workshopy na stredných odborných školách s cieľom šíriť osvetu o stolárskom remesle v nadväznosti na koncept recyklácie dreveného odpadu.

 

Do tretieho ročníka programu Nadácie VÚB Komunitné granty sa zapojilo spolu 152 rôznych občianskych združení, komunitných centier a samospráv zo všetkých kútov Slovenska, pričom projektov obohatených o rozmer komunitného podnikania start-upového charakteru či technologické zameranie bolo 17.

 

 

 


.

3D filamenty 2023