Mesto Skalica spolu so Záhorským múzeom v Skalici a Správou mestského majetku,  s. r. o. pozýva na záverečný diel cyklu Putovanie skalickou históriou, ktorý je ukončením dvanásťdielneho cyklu, pripraveného viacerými inštitúciami k  800. výročiu prvej písomnej zmienky o Skalici.

 

 

Posledná časť je venovaná osobnostiam, ktoré zanechali svojím životom a dielom pozitívnu stopu v rozvoji tohto mesta a prispeli k jeho napredovaniu.

Témou sa vo svojom príspevku Významní Skaličania, ktorí sa s zapísali do dejín bude zaoberať prof. PhDr. Eva Fordinálová, CSc. Ďalej PhDr. Viera Drahošová predstaví výber z veľkého množstva osobností Skalice prostredníctvom obrazovej powerpointovej prezentácie. Prof. Eva Blahová, čestná občianka mesta Skalica, a zároveň vnučka významnej zakladateľskej osobnosti, politika, lekára MUDr. Pavla Blaha, priblíži vo svojom vystúpení dôležitosť inšpirácie rodinnou tradíciou.

Záverom podujatia primátor mesta Skalica Ing. Ľudovít Barát slávnostne ukončí  celoročný prednáškový cyklus. Moderátorkou bude vedúca oddelenia kultúry Mesta Skalica Jana Koutná a celé stretnutie hudobnými vstupmi obohatí Skalické sláčikové kvarteto.

Sprievodným podujatím v prísalí kina bude predaj najnovších publikácií Záhorského múzea v Skalici a skalických autorov.

 

Názov podujatia:  PUTOVANIE SKALICKOU HISTÓRIOU – OSOBNOSTI SKALICE
Miesto:         Kino Sloboda, 909 01 Skalica
Dátum konania:    štvrtok 14. decembra 2017 o 17.00 hod.


.

Je ok, ak nie si ok BSK