Malacky zaznamenali veľký celoštátny úspech: Slovenská agentúra pre životné prostredie v rámci súťaže Enviromesto 2017 ocenila naše snahy, vďaka ktorým sme vyhrali kategóriu Mestská mobilita.

 

Útvar strategického rozvoja MsÚ Malacky – Projekt mestskej hromadnej dopravy. Zľava: Juraj Mok (projektový manažment), Matej Farkaš (dopravné značenie), Marek Gašpar (technická realizácia), Marek Cauner (rozpočtovanie), Gabriela Bedard (organizácia kampaní a komunikácia), Branislav Škopek (dizajn a koncepcia), Milan Ondrovič (viceprimátor mesta, vedúci Útvaru strategického rozvoja). Foto: Stanislav Osuský

 

Mesto v súťaži komplexne odprezentovalo svoje aktivity v oblasti mestskej mobility v tomto volebnom období:

  • vypracovanie strategických dokumentov a projektových dokumentácií na podporu rozvoja mestskej mobility (Generel cyklistickej dopravy, Projekt cyklomagistrály cez centrum mesta, Záchytné parkovisko Píla),
  • realizácia cyklokoridorov a pravidelných cykloopatrení na zlepšenie podmienok cyklistov.

 

Rovnako dôležité bolo aj to, čo mesto urobilo v oblasti informovania verejnosti o ekologickej mestskej mobilite v rámci kampaní Do práce na bicykliEurópsky týždeň mobility. Pri hodnotení však najviac zavážil projekt spustenia mestskej hromadnej dopravy zapojenej do integrovaného dopravného systému Bratislavského samosprávneho kraja. Vzhľadom na veľkostné pomery mesta ide o výnimočný projekt, vďaka ktorému sa v prvých mesiacoch od spustenia podstatne zvýšil počet cestujúcich v systéme hromadnej dopravy.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Veľké poďakovanie patrí primátorovi, ktorý nám pomohol pri mnohých náročných rokovaniach a mestskému zastupiteľstvu, ktoré tieto aktivity podporilo schválením rozpočtu. Najviac by som sa však chcel poďakovať Útvaru strategického rozvoja MsÚ, ktorý sa najväčšou mierou podieľal na realizácii všetkých aktivít, ale najmä na projekte spustenia mestskej hromadnej dopravy.

 

Milan Ondrovič, zástupca primátora mesta, Útvar strategického rozvoja

 


.
Toto je čítané

Trnavská župa stavia športovú halu v Senici, ktorá bude využívať slnečnú energiu

Trnavský samosprávny kraj aj naďalej pokračuje v skvalitňovaní a rozvoji športovej infraštruktúry…

20 rokov