BSK Župné škola Malacky

Múzeum Michala Tillnera vydalo desiaty zborník Malacky a okolie

Tlačová správa 0

MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera práve vydalo jubilejný 10. zborník s názvom Malacky a okolie – história. Zborník prináša ďalších desať príspevkov z dejín Malaciek a Záhoria, s dôrazom na pálffyovskú tému, ktorej bol venovaný aj historický seminár v máji.

 

Zborník obsahuje desať príspevkov, zameraných na stravovanie šľachticov, nájdené kachlice z malackého zámku, novinové články o Pálffyovcoch z 19. storočia, ale aj príspevky z oblasti archeológie a iné. Príspevky dopĺňa 16-stranová farebná obrazová príloha.

Zborník je k dispozícii v Turistickej informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici (vedľa knižnice).

Výskum pálffyovskej témy a vydanie zborníka finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj.

 

Martin Macejka

Tennis Motion – september 2018